Rundveehouderij

Achtergrond

Omgevingslobby voor Brabants super-melkveebedrijf

Een melkveebedrijf met zo’n duizend koeien is geen unicum meer in Nederland, maar bijzonder is het wel. Er is ondernemersschap voor nodig, maar tegenwoordig zeker ook een flinke portie durf. In het huidige maatschappelijke klimaat komt het namelijk ook neer op hard tegen de stroom in roeien.

Al zo’n 8 jaar zijn Martien Rongen, zijn twee broers en vader bezig met de voorbereidingen voor de opzet van een groot melkveebedrijf met 1.000 koeien en 700 stuks jongvee in het Brabantse Oploo. Onlangs presenteerde hij de plannen in een tweetal sessies aan de omwonenden van het beoogde bedrijf.

De Rongens hebben geleerd van eerdere plannen voor de bouw van grote veestallen en willen bewust de buurt niet tegen zich in het harnas jagen met een overvaltechniek. Dus geen aanvraag voor de bouw van een grote stal die komt als een donderslag bij heldere hemel. De Rongens willen een voor Nederlandse begrippen bijzonder grote melkveestal neerzetten, maar streven dat doel na met open vizier. Daarom zijn zowel de dorpsraden als de Brabantse Milieufederatie en de Milieuvereniging land van Cuijk ook betrokken bij de planvorming.Het blijft natuurlijk spannend hoe dat verder zal gaan, maar Rongen stelt dat hij al diverse positieve reacties heeft gehad op de wijze waarop ze hun plannen hebben gepresenteerd.
Behalve in de communicatie wordt er ook in de vormgeving de nodige aandacht besteed aan de acceptatie van het beoogde melkveebedrijf. De Rongens hebben een landschapsarchitect, een gewone architect en een tekenbureau in de hand genomen om het nieuwe bedrijf zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. De stal zal bovendien voldoen aan de criteria van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). ”En dat komt zeker bij een bedrijf van deze omvang neer op een stevig pakket extra eisen”, vertelt Rongen. Conform het nieuwe gemeentelijk beleid voor de veehouderij zal het bedrijf volledig grondgebonden zijn. Weidegang is niet vereist. De Rongens zijn ook niet van plan om dat toe te passen. Wel zullen aan de zichtkant van de boerderij koeien in de wei worden gehouden. Ook zijn daar bomen en een waterpartij gepland.

Wanneer het nieuwe bedrijf er kan staan, ligt aan de acceptatie. Alle vergunningen moeten nog worden aangevraagd.
De Rongens zien het bedrijf als een logische doorontwikkeling van hun huidige bedrijven. Ze hebben zelf een bedrijf met 200 koeien, Martiens schoonfamilie heeft 100 melkkoeien. Die bedrijven maken plaats voor het nieuwe bedrijf, is de opzet. Daarnaast worden op twee lokaties nog melkgeiten gehouden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.