Rundveehouderij

Achtergrond

Franse melkcontracten gaan niet van een leien dakje

Rennes – In de wandelgangen rond het rundvee op de internationale veebeurs Space, die dinsdag in het Franse Rennes is geopend, is er maar één onderwerp van gesprek: de nieuwe melkcontracten. Melkveehouders en hun afnemers, de grote zuivelfabrikanten, staan onder druk om nog voor het eind van de maand de contracten te ondertekenen maar dat gaat bepaald niet van een leien dakje.

De Franse melksector moet op last van minister Bruno le Maire van landbouw op contractbasis gaan werken om het gat dat ontstaat door het wegvallen van de quota op te vullen. Dit melkjaar zouden die contracten in moeten gaan, aldus de opdracht van de minister die de ‘contractualisering’ deze week ook persoonlijk in Rennes komt toelichten.

De veehouders realiseren zich dat ze daarbij een machtige tegenpartij tegenover zich hebben, met zuivelgiganten zoals Lactalis, Danone en Bel. Om zelf daarbij ook zo sterk mogelijk te staan, proberen de boeren zich zoveel mogelijk in producentenorganisaties te bundelen. Een voorbeeld is de vereniging van melkleveranciers aan Lactalis in Ille-et-Vilaine, Bretagne, die inmiddels al meer dan duizend leden telt en namens hen probeert te onderhandelen met Lactalis. Dat grootste en altijd nogal eigenzinnige zuivelbedrijf van Frankrijk wil echter het liefst met elke boer afzonderlijk een contract afsluiten, een eerste meningsverschil dat zich ook elders in het land aftekent.

Die drang naar producentenorganisaties wordt vooral gesteund door de grootste bond van melkveehouders, de Fnpl. Die bond heeft nadrukkelijk uitgesproken wel voor contracten te zijn mits die collectief worden afgesloten. ‘’Als Lactalis de PO’s niet wil erkennnen, dan tekenen wij gewoon de contracten niet,’’ heeft een woordvoerder al gedreigd. Op een soortgelijk spoor zit haar tegenhanger, de onafhankelijke Alpi die hoort bij de European Milk Board. Alpi zal deze week tijdens Space zelf haar voorbeeld-contract voor de melkveehouders lanceren. Dat moet de boeren dan een sterke basis geven om, al dan niet gezamenlijk, met hun afnemer te gaan praten, of zoals Alpi het zelf stelt. ‘’In onze contracten komen bepalingen die duidelijke beperkingen inhouden voor de grote zuivelfabrikanten.’’

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.