Rundveehouderij

Achtergrond

Flinke vraag naar melkkoeien

De vraag naar goed melkvee is groot. Dat is mede veroorzaakt door de dit seizoen scherpere aandacht voor paratuberculose- en salmonellapreventie, en navenant grotere uitstoot van relatief jonge melkkoeien. De voorkeur hebben koppels eerste klas melkkoeien uit bedrijfsbeëindiging, maar dat aanbod is summier. Vooral de bedrijven die zelf geen jongvee opfokken zijn nu in de markt. De herfst- en wintertoeslagen op het melkgeld zijn ook weer ingegaan. In de loop van het afgelopen halfjaar zijn veel melkveehouders terughoudend geweest met aanschaf van melkvee. Dat heeft allerlei oorzaken gehad, waaronder zorg over de ruwvoerpositie. Men komt er nu achter dat de melkproductie afgezet tegen het quotum te wensen overlaat, maar dat bijsturen nog kan.
De export van vaarzen, voor zover deze althans beschikbaar zijn, loopt uitstekend.

Prognose: prijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.