Rundveehouderij

Achtergrond

De hamvraag blijft: wat kost de weidemelktoeslag?

Hoe de plannen voor een weidemelktoeslag precies uitpakken op het niveau van de melkveehouder is nog ongewis. Er is geen eenvoudige rekenmethode, die bepaalt hoeveel boeren zonder weidegang bijdragen aan de premie voor melkveehouders die hun koeien laten grazen. ”Weidegang is prachtig. In het Veenweidegebied.”

De cijferaars bij FrieslandCampina zijn druk bezig om inzichtelijk te maken wat op bedrijfsniveau de effecten zijn van de weidemelktoeslag. Wie zijn koeien full time weidt, kan een toeslag krijgen van 50 cent per honderd kilo. Maar wat betaalt de boer, die zijn dieren opstalt? Het is een lastige rekensom, waarover FrieslandCampina zelf natuurlijk rekenschap aflegt bij de ledenraad. Voor de individuele melkveehouder is het een moeilijker te berekenen som.

Duidelijk is dat de coöperatie maximaal 45 miljoen euro van de winst aanwendt om 50 cent toeslag te geven. Daarnaast betalen alle melkleverende boeren mee aan de toeslag van 12,5 cent, die wordt uitgekeerd voor de part-time weidegang.

Wat dat betekent voor een boer die zijn dieren op stal houdt, is lastiger te berekenen. De veronderstelling dat de prestatietoeslag en de uitkering in de vorm van ledenobligaties met pakweg 15 procent omlaag gaat, is te kort door de bocht, zegt een woordvoerder van de coöperatie. Toch komt een berekening op de achterkant van de sigarendoos daar ongeveer op uit, ervan uitgaande dat op een winst van 285 miljoen euro (vorig jaar) een bedrag van 40 miljoen apart wordt gezet voor de weidegang.

Zo eenvoudig is het echter niet, omdat de fiscus er nog tussen zit en daardoor de bedragen per boer anders uitkomen. Er ligt een ingewikkelde rekensom tussen, vergelijkbaar met een zwarte doos, waarvan de uitkomst alleen met de kennis van FrieslandCampina te bepalen is.

Melkveehouder Hendrik Bosma uit Lelystad (260 koeien op stal) schat dat het plan van de zuivelfabriek hem ongeveer een halve cent per liter gaat kosten: 12.000 euro. ”Maar dat is niet de reden dat ik ertegen ben. Ik was ook niet voor een tankmelktoeslag, waarbij de kleine boer betaalt voor de grote. Je creëert twee soorten melk, maar alle melk is wit. Dit plan gaat zich binnen de kortste keren tegen FrieslandCampina keren. Het is fraudegevoelig en daarbij komt dat grote boeren nu het argument hebben om ergens anders te leveren. In het buitenland is weidegang helemaal geen issue. De coöperatie jaagt die boeren tegen zich in het harnas waar ze het juist van moet hebben.”

Hij ziet ook wel voordelen van weidegang. ”Het is natuurlijk een prachtig plaatje. In de Veenweidegebieden, niet hier.”

Of registreer je om te kunnen reageren.