Rundveehouderij

Achtergrond

DOC voorschot september ongewijzigd

DOC Kaas heeft de voorschotmelkprijs over september ongewijzigd gelaten ten opzichte van augustus, vooral op basis van de resultatenontwikkeling. Voor de vijfde maal achtereen is de vetprijs vastgesteld op € 3,22 per kg en de eiwitprijs op € 7,22 per kg. Volgens de berekeningsmethodiek van Boerderij / agd.media is daardoor de voorschotprijs € 36,69 exclusief BTW per 100 kg, bij een jaarlijkse leverantie van 800.000 kg.
Directeur J.L. Oosterveld van DOC Kaas noemt de marktsituatie op dit moment vrij stabiel ten aanzien van de opbrengstprijzen. Hij refereert aan de lager dan verwachte melkaanvoer, die mogelijk een positief effect kan hebben op de eerder gesignaleerde druk op de zuivelprijzen. Aan de andere kant komt nu het melkproductieseizoen in Australië en Nieuw-Zeeland echt op gang.

Of registreer je om te kunnen reageren.