Rundveehouderij

Achtergrond

'Veehouder krijgt stuur terug over voersamenstelling'

Oud Hendrix UTD-directeur Pieter Snoeijen speelt met MijnVoer.nl in op de wens van meer transparantie in de voersamenstelling en de kosten. De veehouder kan zelf zijn voer samenstellen.

Pieter Snoeijen is samen met Maurice van den Eijnden de drijvende kracht achter het initatief MijnVoer.nl. Op deze site hebben veehouders de mogelijkheid zelf hun voersamenstelling te kiezen, te optimaliseren en te bestellen. Snoeijen heeft 17 jaar ervaring in de mengvoersector als directeur bij Hendrix UTD. De afgelopen tien jaar was hij zelfstandig ondernemer met een eigen bedrijf. De laatste tijd laat hij de onderneming meer over aan enkele naaste medewerkers. Daardoor ontstond ruimte om terug te keren naar zijn oude liefde, de agrarische sector en de mengvoerbranche.

"In de manier van ondernemen, het businessmodel van de mengvoersector is de laatste 25 jaar eigenlijk niets veranderd. Er zijn consolidaties geweest, maar de bedrijven werken nog altijd met een uitgebreid marketing-, voorlichting- en verkoopapparaat", aldus Snoeijen. Die manier van werken, met een uitgebreid dienstverlenend apparaat is ontstaan in de jaren '70 en '80 toen de intensieve veehouderij sterk groeide en veel nieuwe intreders had. "Maar je kunt de vraag stellen of de marktbenadering in deze tijd van internet en jonge goed opgeleide boeren met grote bedrijven niet heel anders moet", aldus Snoeijen.

Veehouders kijken steeds kritischer naar de kosten van het voer dat ze afnemen. "In gesprekken met boeren heb ik gemerkt dat ze willen weten wat de voercomponenten kosten en wat de kosten zijn van alles wat er omheen hangt. Ze willen maximale transparantie." aldus Snoeijen. "Bovendien zijn de echte ondernemers zo ver dat ze geen structurele voorlichting meer nodig hebben van de mengvoerfabriek. Ze hebben zelf veel kennis over allerlei zaken. Als ze iets willen weten, kopen ze kennis in."

Een ander punt waar Snoeijen tegenaan liep was de wens van varkens- en rundveehouders voor een zo constant mogelijke voersamenstelling. Mengvoerproducenten sturen echter op de nutriëntensamenstelling en wisselen nogal eens van grondstofsamenstelling, afhankelijk van de grondstofprijzen. Snoeijen: "Geen boer wil voor een besparing van 20 cent per 100 kilo de grondstofsamenstelling veranderen. Voor een mengvoerbedrijf met grote productiehoeveelheden ligt dat anders."

Op basis van deze bevindingen ontwikkelden Snoeijen en Van den Eijnden MijnVoer.nl. "Met MijnVoer.nl krijgt de veehouder het stuur terug over de voersamenstelling." zegt Snoeijen. Op de site staat een compleet op CVB normen gebaseerd basisassortiment voeders met transparante voersamenstellingen. De veehouder kan ook zelf voer samenstellen en op de site optimaliseren. Hierbij kan hij eventueel samenwerken met een zelfgekozen onafhankelijke nutritionist. De veehouder kan het voer per 24 ton (volle bulkwagen) bestellen. Betaling gaat vooraf via Ideal. Het geld wordt geparkeerd op een tussenrekening. Het wordt pas doorgestort naar de mengvoerfabrikant na levering.

Snoeijen ziet als voordeel voor mengvoerfabrikanten dat ze bij deelname aan MijnVoer.nl een mogelijkheid hebben om hun productiecapaciteit beter te benutten, zonder extra kosten te maken. Deelnemende voerfabrikanten kunnen hun voorwaarden en wensen ingeven. Het gaat bijvoorbeeld over vergoedingen voor productie, transport, persen, grondstoffen en beschikbare capaciteit. MijnVoer.nl berekent een bedrag van 25 cent per 100 kilo als vergoeding bij de deelnemende voerfabrikanten.

De site is nog niet zo lang in de lucht maar trekt volop belangstelling, inmiddels heeft de website meer dan 1.000 bezoekers. De eerste bestellingen zijn geplaatst. Veehouders kunnen eventueel ook hun voorkeursleverancier ingeven. In de testfase deed een zestal mengvoerleveranciers mee aan het initiatief. Dat aantal is inmiddels gegroeid.

Snoeijen verwacht dat MijnVoer.nl zich de komende periode stap voor stap kan ontwikkelen. Een marktaandeel van 5 tot 10 procent acht hij op de langere termijn niet onmogelijk.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.