Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

Trek plan op risicofactoren

De diergezondheid krijgt een flinke zet in de goede richting door gerichte aanpak.

Nog vier maanden en dan is het zover. Dan heeft elke veehouder een gezondheidsplan. Hij stelt dit samen met de dierenarts op, en vervolgens wordt het (op zijn minst) eenmaal per jaar vernieuwd en tegelijkertijd geëvalueerd. Eerst zal het vooral gaan om het invullen van de feiten: hoe vaak komt uierontsteking voor, hoeveel koeien blijven aan de nageboorte staan, wat is het sterftecijfer van de kalveren rond en kort na de geboorte.

Naast het vastleggen van de cijfers stelt de veehouder ook behandelplannen op. Waaronder in elk geval een behandelplan Uiergezondheid. Inmiddels werken al veel boeren daarmee, dankzij de inspanningen van het UGCN. Maar ook voor baarmoederproblemen, klauwaandoeningen, slepende melkziekte en melkziekte komt er een verplicht plan.

Meten, vaststellen en documenteren van voorkomende aandoeningen is al een groot winstpunt op veel bedrijven. Dan is inzichtelijk hoe de bedrijfsstatus is en hoe het zich verhoudt tot andere bedrijven. Oftewel: doe ik het goed, en waar kan het beter?

Het grote winstpunt van het bedrijfsgezondheidsplan is dat per bedrijf en per onderdeel risicofactoren worden benoemd die op dat bedrijf spelen. Kijk bij baarmoederontstekingen, nageboorte en witvuilen dus niet alleen naar de frequentie en welk medicijn er moet worden gebruikt, maar denk ook aan risicofactoren als stiergebruik, conditie van de koeien bij afkalven, mineralenvoorziening of hygiëne tijdens de verlossing. Nu zijn dit natuurlijk nog vrij algemene adviezen, maar het plan biedt juist de kans om als veehouder en dierenarts samen op zoek te gaan naar de specifieke oorzaken van de problemen op dat unieke bedrijf.

Samen risicofactoren benoemen en daar een plan op trekken, is overstappen van een reactieve naar een proactieve aanpak van aandoeningen. En daarmee slaat de individuele veehouder, maar ook de hele sector, een slag op gebied van diergezondheid.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Kriticaster

    Weet je wat gezond is, stoppen met het eten van dieren, betere wereld en betere moraal.
    Trek jij maar eens een goed plan, Wijnand.

Of registreer je om te kunnen reageren.