Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

LTO: geitenzuivelmarkt is niet transparant genoeg

De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij pleit in haar nieuwe toekomstvisie Melk en Markt voor samenwerking tussen verwerkers en meer inzicht in de zuivelmarkt. Meer samenwerking in de keten moet volgens vakgroepvoorzitter Jeanette van de Ven leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid en rendement.

LTO kwam met haar visie tijdens de presentatie van haar Geitenmelkprijsvergelijking in Hoogland. In 2010 daalde de melkprijs met maar liefst 15,5 procent naar € 37,35 per 100 kilo standaardmelk exclusief btw. Hiermee liggen de melkprijzen onder het niveau van 2006 toen is gestart met de melkprijsvergelijking door het Productschap Zuivel.

Nadat de geitenhouders eerst de Q-koorts moesten zien te overwinnen, zitten ze nu in de houdgreep van de markt. De export van rauwe geitenmelk naar Frankrijk is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dit leidt tot druk op de opbrengstprijzen omdat meerdere Nederlandse verwerkers op dezelfde markt actief zijn.

De grofweg 200 miljoen liter geitenmelk die jaarlijks in Nederland wordt geproduceerd, gaat volgens LTO door te veel handen. In Nederland zijn 19 partijen, waarvan 9 grotere, actief in de verwerking van geitenmelk. Samenwerking, waaronder fusies, kan volgens Van de Ven zowel voordeel opleveren voor de verwerkers als geitenhouders. LTO denkt dat de verwerkers door samenwerking sterker komen te staan tegenover de retail. Nu zou zich teveel concurrenten op dezelfde markt bevinden waardoor de opbrengst voor geitenhouders niet optimaal is. Bij contractonderhandelingen met de retail zou meer rekening gehouden moeten worden met de kostprijs van geitenmelk.

Voor concurrentie vanuit het buitenland hoeven de Nederlanse verwerkers zich niet druk te maken. De geitenmelkprijs in omliggende landen ligt gemiddeld hoger dan in Nederland. Dat is ook de reden voor het feit dat er veel rauwe melk en halffabrikaat zoals wrongel, de grens over gaat. In 2010 werd ongeveer 35 procent van de geitenmelk naar verwerkers in Frankrijk geproduceerd. Met deze vorm van export laat de sector volgens LTO-vakgroepbestuurder Martin Tuinte omzet liggen. De in Nederland duurzaam geproduceerde geitenmelk moet volgens Tuinte worden verwerkt tot hoogwaardige en onderscheidende zuivelproducten voor zowel de binnenlandse als buitenlandse markt. Daar liggen volgens de LTO kansen.

Duidelijk is dat er in Nederland op het moment te veel geitenmelk wordt geproduceerd. Vraag en aanbod moeten volgens Van de Ven beter op elkaar afgestemd worden. LTO verkiest vrije marktwerking boven een systeem van productierechten, maar noemt als alternatief de instelling van een fabrieksquotum. Hierbij bepalen de afnemers hoeveel melk er nodig is. Melkproducenten moeten zich schikken naar de referentie.

Van de Ven pleit voor meer samenwerking in de keten. Volgens haar is nog een grote efficiëntieslag te maken door krachten te bundelen, de bestaande infrastructuur beter te benutten en samenwerking te bevorderen tussen verwerkende bedrijven. ”Als Q-koortsjaar 2010 ons iets heeft geleerd, is dat ’ieder voor zich en God voor ons allen’ niet werkt”, aldus Van de Ven. Ze geeft aan veel signalen te krijgen van collega’s die overwegen te stoppen. De prijzen van brok en vooral stro sterk zijn sterk gestegen waardoor geitenhouders verder in de problemen komen. Vooral nu in het najaar grote ruwvoeraankopen moeten worden gedaan.

Nog dit jaar wil Jeanette van de Ven met verwerkers van geitenmelk in gesprek over het verbeteren van de transparantie van de geitenzuivelmarkt. ”De strategie verdeel en heers is in de geitensector jarenlang schering en inslag geweest”, aldus Van de Ven. Houders moeten meer inzicht krijgen in de melkmarkt zodat zij kunnen anticiperen op trends en omslagpunten.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Nu moeten dus de geitenhouders hun krachten bundelen om zo de markt beter te >dicteren<. Hebben de aardappelboeren, melkveehouders en vele anderen deze weg al niet gelopen? Wat is hun succes gebleken? Grote massa s maar helaas geen kassa. Zou de nieuwe / toekomstige markt dan toch anders benaderd moeten worden dan de oude markt? Laten we met elkaar eens brainstormen over een nieuwe markt benadering waarbij vraag en aanbod meer afgestemd worden op elkaar. Als alleen maar Massa wil net als de intensieve veehouderij zal hun lot gelijk zijn aan die van de intensieve veehouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.