Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

‘Schapenboer draagt meest bij aan milieu’

Voorzitter Erich Rhöse van de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (Lwps) vindt dat het tijd wordt dat schapenhouders hun verdiende plek krijgen in het Europees landbouwbeleid. Tot nu komt de groep er karig vanaf, vindt hij.

Voorzitter Erich Rhöse is er klaar voor. Hij wil op korte termijn met het ministerie praten over de positie van de schapenhouders in het Europees landbouwbeleid.

Wat is er mis met de huidige positie van de schapenhouders?
”Wij zijn de minst belangrijke groep in Europa. Eerst komt de akkerbouw en de melkveehouderij, wij komen helemaal achteraan.
Dat moet veranderen als volgend jaar de besluiten genomen worden over het nieuwe landbouwbeleid.”

Hoe erg is het?
”In Duitsland krijgen schapenhouders 320 euro per hectare per jaar voor het instandhouden van blijvend grasland. Ik zou met iets meer dan 100 hectare dan 32.000 euro krijgen. Maar ik ontvang in Nederland niet meer dan ongeveer 11.000 euro.”

Wat moet er veranderen?
”In het Europees landbouwbeleid moet meer nadruk gelegd worden op het milieubeleid. Als het daar op aankomt, komen wij er goed uit. Blijvend grasland is heel belangrijk voor de opslag van CO2 in de bodem. Wij als sector leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Kijk naar al de dijken die door schapen worden begraasd.”

Hoe wilt u staatssecretaris Bleker van uw gelijk overtuigen?
”We hebben op onze jaarvergadering de argumenten aangereikt gekregen van professor Nicole Wrager van de Life Sciences-faculteit van de Hochschule Rhein-Waal in Kleef. Zij heeft duidelijk uitgelegd dat blijvend grasland zorgt voor meer biodiversiteit en ook voor veel opslag van CO2 in de bodem. Wij zijn klaar voor een gesprek met het ministerie.”

Wanneer gaat u uw zaak bepleiten bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie?
”Het gaat er nu nog om dat we op korte termijn een afspraak hebben. In elk geval zullen wij onze wensen op tijd bij het ministerie op tafel leggen en niet wachten tot begin volgend jaar, zoals sommige andere organisaties. Die praten in het najaar over hun wensen en leggen dat begin volgend jaar voor. Maar dat is te laat, want begin volgend jaar worden de knopen in Brussel al doorgehakt.”

Eén reactie

  • jampie

    we moeten niet van die subsidiepot afhankelijk zijn, de schapenhouderij geniet nu mooie prijzen, en als een overheid subsidie geeft voor dijk en natuurbegrazing moet je nooit nee zeggen, maar als we meer steun krijgen beginnen er weer meer mee etcetera. Laat ze ons met rust laten anders moeten we weer aan allerlei dingen voldoen die we niet willen als we van brussel profiteren. Kunnen de linksen ook niet zeggen dat wij van hun leven

Of registreer je om te kunnen reageren.