Rundveehouderij

Achtergrond

Puddingvorm niet los geregistreerd

FrieslandCampina heeft het kort geding tegen De Natuurhoeve verloren. De rechter oordeelde dat de pudding die De Natuurhoeve op de markt brengt geen inbreuk maakt op de rechten van FrieslandCampina, hetgeen de zuivelgigant claimde.

Pas op 3 december 2010 heeft FrieslandCampina een tweetal Mona-merken gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom. Vreemd gezien het feit dat Mona haar puddingen al sinds de jaren zeventig in een beker giet met verticale ribbels. Daarbij is De Natuurhoeve al in 2009 gestart met de verkoop van puddingproducten onder huismerk in bakjes met ribbeltjes, zij het met afwijkende vorm en verpakking.

FrieslandCampina stelt dat de beschermingsomvang de driedimensionale vorm van de verpakking betreft. Dit uitgangspunt is volgens de rechter onjuist. Er zijn helemaal geen vormmerken zonder grafische elementen gedeponeerd en ingeschreven. Vreemd dat FrieslandCampina niet weet dat het merken heeft gedeponeerd voor een driedimensionale verpakking met deksel en clip met grafische elementen, en niet voor afzonderlijke elementen.

Kort na registratie door het Benelux-Bureau ging er een aangetekende brief naar De Natuurhoeve. Verzocht werd om binnen veertien dagen te bevestigen elk gebruik van genoemde puddingverpakkingen te staken. Een verzoek waaraan De Natuurhoeve niet heeft voldaan.
Saillant detail is dat De Natuurhoeve met de puddingproductie begon toen FrieslandCampina bepaalde supers geen Mona-toetjes wilde leveren of geen huismerkpuddingen wilde maken. Dat dit kwaad bloed heeft gezet bij FrieslandCampina moge duidelijk zijn. Frustratie lijken dan ook de belangrijkste drijfveer voor het aanspannen van een kort geding. Tijd en energie die beter in nieuwe productontwikkeling kan worden gestoken.

FrieslandCampina beraadt zich op een eventueel hoger beroep.

Of registreer je om te kunnen reageren.