Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

Naast een relatief goede melkprijs ook betere marges

De zuivelmarkt heeft zich in 2010 fors hersteld. Naast het stijgen van de melkprijzen zagen veel melkveehouders ook hun marge toenemen. Tijd voor herstel, en het opbouwen van reserves voor moeilijke tijden.De berekende melkprijzen van zeventien Europese zuivelondernemingen zijn in 2010 gemiddeld gestegen met € 4,14 naar € 31,52 per 100 kilo, zo bleek uit de internationale melkprijsvergelijking van LTO.

Ook de positie van Nederlandse zuivelbedrijven is in 2010 duidelijk verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. De melkprijs van FrieslandCampina steeg in 2010 met 25 procent ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op € 32,82 per 100 kilo standaardmelk (4,2 procent vet en 3,4 procent eiwit), exclusief btw en inclusief nabetalingen.

DOC zag haar melkprijs met maar liefst 38 procent stijgen naar € 32,41, en is daarmee de grootste stijger van de zeventien zuivelbedrijven. Goed nieuws voor de melkveesector, maar belangrijker is het hoe het met de marges is gesteld.
”Over 2010 zijn de marges goed”, zegt Kees Romijn van de LTO-vakgroep melkveehouderij. ”Al zijn de kosten voor bijvoorbeeld kunstmest en ruwvoer wel toegenomen.” Melkveehouders zouden van crisisjaar 2009 geleerd hebben om hun kostprijs beter te beheersen.

Toch geeft Romijn aan zich zorgen te maken over de slag die nog moet worden gemaakt richting 2015. ”Vooral het hoge aandeel vaste kosten, ten opzichte van de variabele kosten is kenmerkend voor de Nederlandse melkveehouderij”, zegt Romijn.

Het aandeel vaste kosten ligt in andere landen vele malen lager dan in Nederland. ”Je ziet dat er in de Verenigde Staten en Nieuw Zeeland daardoor veel makkelijker wordt gestuurd op kosten. Deze slag moeten we in Nederland nog maken.”

Ook Jacob Mulder, eveneens lid van de vakgroep melkveehouderij, geeft aan dat de vaste kosten naar beneden moeten. De inkomenstoeslagen, die nu nog een substantieel deel van het inkomen vormen, zouden volgens hem goed gebruikt kunnen worden om versneld af te lossen. Uit Brussel vloeit jaarlijks nog zo’n 475 miljoen euro naar de melkveehouders in Nederland. ”Het gaat om ongeveer 4 cent per liter melk”, aldus Mulder.

In theorie kunnen de Nederlandse melkveehouders volgens LTO zonder de toeslagen, maar dan worden zaken als verduurzaming van de sector en het terugdringen van het antibioticagebruik lastige opgaven. Daarbij tekent LTO-bestuurder Toon van Hoof aan, dat de marktondersteuning van de melkveesector sinds 2003 al meer dan gehalveerd is.

Ook 2011 belooft een relatief goed melkprijsjaar te worden. Willem Koops van het Productschap Zuivel geeft aan dat de gemiddelde melkprijs in mei 2011 zelfs hoger ligt dan in mei 2008. ”Daarmee is dit jaar de hoogste melkprijs gehaald sinds de start van de melkprijsvergelijking in 1999.”

Ook voor wat betreft de tweede helft van dit jaar zijn de vooruitzichten volgens hem goed. Melkveehouders doen er volgens LTO goed aan indien mogelijk een buffer aan te leggen voor mindere tijden. De melkprijsschommelingen zijn de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. ”De verwachting is dat deze eerder groter dan kleiner worden, en dus is het verstandig om daar op te anticiperen”, aldus Romijn.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    John Ruyter

    Ik vind het onvoorstelbaar dat Jacob Mulder vind dat melkveehouders hun bedrijfstoeslag moeten gebruiken om extra af te lossen om zo de vaste kosten te verlagen. Gemiddeld ontvangen melkveehouders ongeveer 25.000 euro aan bedrijfstoeslag. Bij een rentepercentage van 4% leverd dit een besparing per jaar op van 1000euro. Met een gemiddeld quotum van 625.000kg geeft dit dus een kostprijsverlaging van 0,15 cent per kg melk. Dit zet dus geen zoden aan de dijk.

  • no-profile-image

    Beste LTO voormannen. Het is prima dat jullie het over duurzaam produceren hebben. Maar ik word altijd een beetje kriebelig als je zegt dat we in Nederland nog een slag moeten maken om het aandeel vaste kosten te drukken. Het moet jullie bekend zijn dat grond-arbeid hier meer kost dan elders en dat hierdoor de vaste kosten bij ons hoger zijn en blijven.Beste mhr Romijm ik verwacht dat u zich ook inzet voor een hogere melk/vleesprijs opdat de gemiddelde veehouder het zelfde uurloon geniet als de gemiddelde werknemer in dit land. Met daar boven op een plus voor geinvesteerd kapitaal en risico.

Of registreer je om te kunnen reageren.