Rundveehouderij

Achtergrond

Minder vraag, toch vaste prijs slachtkoe

De mutaties van de slachtveenoteringen op de veemarkten lopen niet helemaal gelijk op met de ontwikkelingen. De prijsverlaging voor enkele categorieën koeien van de veemarkt Leeuwarden (P- en worstkoeien) is begrijpelijk, doordat er een heel normale aanvoer was, maar een van de grote Nederlandse runderslachterijen net sloot voor vakantie. De aanvoer blijft nationaal bezien krap. Ook begin juli uitte zich dat in een gering aantal slachtingen (minder dan 9.000 per week).
Opvallend is de trendwijziging in Duitsland, dat een verbeterde rundvleesexport meldt, zij het alleen voor bestemmingen buiten de EU, vooral Turkije. De daarmee verbonden prijsstijging voor de P-categorie koeien is ten opzichte van de ontwikkeling die er in Nederland is geweest een inhaalslag. Er gaat nog geen prijsstimulans van uit.

Prognose Net stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.