Rundveehouderij

Achtergrond

Matig aanbod steunt prijs slachtkoe

De Nederlandse slachterijen hebben volgens gegevens van het PVE in het eerste halfjaar van 2011 bijna 21.000 dieren meer verwerkt dan in dezelfde periode van 2010. Dat is een toename met 9 % en staat gelijk aan de productie van twee volle weken. Doordat het gemiddelde slachtgewicht per dier lager lag, 5 kilo minder dan vorig jaar, is de totale vleesopbrengst iets minder toegenomen, te weten 7 %.
De toename van de productie heeft onder meer verband met de in het vierde kwartaal van 2009 relatief grote aanvoer van melkvee voor de slacht, waarna in het eerste kwartaal van 2010 minder uitstoot volgde dan gebruikelijk. Ook begon in het voorjaar van 2010 een hausse in de zuivelmarkt, die de uitstoot verder beperkte.
Dit jaar is er meer druk op het rendement geweest in de melkveehouderij, de rundvleesprijzen zijn hoog opgelopen en er is bovendien extra aandacht voor de gezondheidsstatus van het melkvee. Daardoor zijn ten opzichte van het voorjaar 2010 relatief jongere dieren aangevoerd bij de slachterijen. Dit uit zich in het al genoemde lagere slachtgewicht.
De vlotte aanvoer van slachtkoeien in de eerste helft van het jaar zal tot staan komen doordat er minder te selecteren valt. De melkproductie ligt op peil en in de melkveehandel is weinig activiteit. Het heeft zich in de laatste maand gemanifesteerd in een karig aanbod slachtvee. De prijzen kunnen daardoor in een normaal slappe periode voor de vleesverkoop op hoog niveau blijven staan. Een gewone P-koe brengt zeker 50 cent per kilo meer op dan vorig jaar.

Prognose: Prijshoudend.

Of registreer je om te kunnen reageren.