Rundveehouderij

Achtergrond

Exporteurs vragen om duidelijk beleid

Hoewel de Nederlandse overheid de blauwtongvrije status mag aanvragen in Brussel wordt gewacht. Eerst moet de import van kalveren worden veiliggesteld. Exporteur Nammen Schaap begrijpt de afweging, maar mist duidelijke communicatie vanuit Den Haag.

Blauwtong heeft de Nederlandse veehouders en vee-exporteurs veel schade berokkend. Exportorganisatie Veepro schat de jaarlijkse schade voor wat betreft de rundveesector op zo’n 10 miljoen euro per jaar.

Wat vindt u van het feit dat de Nederlandse overheid wacht met het aanvragen van de blauwtongvrije status?
”Ik begrijp dat de belangen van verschillende sectoren tegen elkaar worden afgewogen. De economische belangen van de kalversector zijn simpelweg groter, dan de belangen van vee-exporteurs.”

Het leek erop dat Nederland de blauwtongvrije status zou gaan aanvragen. Nu wordt er gewacht op akkoorden met een aantal niet-blauwtongvrije landen, zodat de import van kalveren niet in gevaar komt. Wat vindt u van deze gang van zaken?
”De wijze waarop de overheid communiceert, is diep triest. Het blauwtongdossier is twijfelachtig en lijkt inmiddels meer op een politiek handelsdossier. Het is van belang dat we als exporteurs kunnen rekenen op een duidelijk beleid. Doe iets goed, of doe het niet. Dit houdt de zaken alleen maar op.”

Wat zijn concreet de voordelen voor de vee-exporteurs van een blauwtongvrijestatus?
”Als Nederland over de blauwtongvrijestatus beschikt, mag er niet meer worden geënt. Nederland is dan officieel gevrijwaard van blauwtong. Landen waar fokvee naar toe wordt geëxporteerd, stellen dan geen extra voorwaarden voor de import van Nederlands fokvee. Nu verschillen de importeisen per land. Dat is niet alleen lastig voor ons, maar ook voor de melkveehouders die hun fokvee, bestemd voor de export, wel of niet moeten enten.”

Hoelang denkt u dat het nog gaat duren voor Nederland de blauwtongvrijestatus aan gaat vragen?
”Landen als Duitsland en België (landen die nog niet over de blauwtongvrije status beschikken) zijn er nog niet klaar voor om akkoorden met Nederland te sluiten wat betreft de import van kalveren. Ik verwacht niet dat de blauwtongvrije status voor 1 januari 2012 wordt aangevraagd.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.