Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

EMB: onze acties hebben veel deuren geopend

De European Milk Board bestaat deze zomer vijf jaar. De belangenorganisatie heeft naar eigen zeggen de situatie waarin de Europese melkveehouders zich bevinden op de politieke agenda gezet, en ziet dat als grootste winst. ”Onze acties hebben veel deuren geopend”, aldus vice-voorzitter Sieta van Keimpema.

De European Milk Board (EMB), en ook de Nederlandse dochterorganisatie Dutch Dairymen Board (DDB), heeft zich de afgelopen vijf jaar ingezet om een betere melkprijs te bewerkstelligen. Door het aanbod af te stemmen op de vraag willen de belangenorganisaties de Europese melkveehouders verzekeren van een kostendekkende melkprijs. Een melkprijs van 40 cent is in de ogen van de organisaties nodig om de toekomst van de melkveehouderij veilig te stellen.

Duidelijk is dat een melkprijs van 40 cent nog ver weg lijkt. Ook de mogelijkheden om de geproduceerde melk als melkveehouders gebundeld, los van de coöperaties, aan te bieden zijn tot nu toe beperkt. Daarbij lijkt Brussel niet enthousiast om de zuivelmarkt opnieuw te gaan reguleren, nu het quotasysteem bijna is afgebouwd. Toch is het volgens Sieta van Keimpema, voorzitter van de DDB en vice-voorzitter van de EMB, niet zo dat de belangenorganisaties de afgelopen vijf jaar niets hebben bereikt.

Vooral het feit dat de situatie waarin de melkveesector zich bevindt uitgebreid op de politieke agenda is gezet, ziet van Keimpema als winst. ”Daarbij liggen de uitkomsten van diverse marktevaluaties in lijn met wat wij zeggen”, aldus Van Keimpema. Ze doelt met name op de in haar ogen oneerlijke verdeling van de marges in de keten. ”De juiste conclusies zijn getrokken, maar het huidige beleid biedt nog geen oplossing voor de problemen die op deze manier gewoon vooruit worden geschoven. Gedacht wordt dat een crisis als in 2009 niet meer voor gaat komen.” Het feit dat het Europees beleid nog steeds niet is aangepast aan de wensen van de EMB, zorgt volgens Van Keimpema bij een deel van leden voor teleurstelling.

De huidige voorstellen voor een nieuw zuivelbeleid liggen nog niet in lijn met de voorstellen van de EMB, maar zolang het Europees Parlement nog geen beslissing heeft genomen ziet Van Keimpema mogelijkheden. In september start opnieuw de lobby richting leden van het Europees Parlement. ”Liberalisering is een ideologie en geen economisch systeem”, dat moeten politici volgens haar goed beseffen. Ze maakt zich zorgen over de invloed van het vrijemarktdenken op de voedselproductie.

Het opzetten van een Europese monitoringscommissie voor de zuivelmarkt, die kan ingrijpen als sprake is van overproductie, is volgens de EMB essentieel. Ook meer mogelijkheden voor het oprichten van producentenorganisaties zijn volgens de organisatie noodzakelijk. Producenten moeten sterker komen te staan tegenover de afnemers.

EMB-ledenorganisatie die zogenoemde Faire Melk op de markt brengen ervaren inmiddels zelf hoe lastig het is om dagverse melk tegen een goede prijs aan de retailorganisaties te verkopen. Supermarktketen proberen de prijzen te drukken, ondanks oplopende prijzen op de markt. Een beperking van de bundeling van melk op 3,5 procent van de Europese melkplas is volgens haar onbegrijpelijk.

Ook het feit dat in de nieuwe Europese voorstellen coöperaties niet aan de regels hoeven te voldoen begrijpt ze niet. ”Voor 52 procent van de boeren, verenigd in coöperaties, verandert er niets. Maar particuliere zuivelondernemingen kunnen de prijzen op een laag niveau houden.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Gefeliciteerd. Een goed moment om nu de DDB om tezetten in EMB afdeling nederland. Succes gewenst en tot horens ( of lezens )

Of registreer je om te kunnen reageren.