Rundveehouderij

Achtergrond

Alleen gegroeid door stijging productie

Maatschap Hoeks-Wismans, gelegen op het kloosterterrein van de Sint Paulus Abdij in Oosterhout, heeft de melkproductie de afgelopen jaren flink zien stijgen. De koeien gaven in 2010 gemiddeld meer dan 11.000 kilo melk per jaar geleverd aan de fabriek.De cijfers liegen er niet om. In 2010 produceerden de melkkoeien gemiddeld 11.182 kilo melk met 4,06 procent vet en 3,51 procent eiwit. Wat betreft gezondheidsproblemen valt het volgens Peter Hoeks mee. In 2011 verwacht hij uit te komen op ongeveer 1 cent per kilo melk.

Waarom hebben jullie de melkproductie de afgelopen jaren zo hoog laten stijgen?
”Het is eigenlijk gewoon zo gegroeid. We zijn in 1984 gestart met 71 melkkoeien. Ondanks een uitbreiding van het melkquotum tot zo’n 680 ton, zijn we gedurende de afgelopen decennia alleen gegroeid door het opvoeren van de melkproductie. Nu melken we ruim zestig koeien. Bijzonder is dat het ureumgetal sinds 2009 onder de 20 milligram per 100 gram melk is gezakt. Eerder dachten we dat dit gezien de hoge melkproductie niet mogelijk was.”

Wat is jullie geheim?
”Ik denk dat het hem zit in genetische aanleg van de koeien, gecombineerd met goed management. Daarbij besteden we veel aandacht aan het voeren. We hebben een hekel aan broei in de kuil, en zorgen voor een hoge voersnelheid. Ook hechten we veel waarde aan een goede diergezondheid. Afgelopen weken is de melkproductie trouwens wel gedaald”

Zijn jullie er al achter waardoor de productiedaling is veroorzaakt?
”Ongeveer vijf weken geleden gaven de melkkoeien gemiddeld nog 37 kilo melk per dag. Dat is de afgelopen weken gedaald naar 34 kilo. We zijn niet tevreden over de voeropname en proberen dit te verbeteren.”

Waaruit bestaat het rantsoen dat jullie de melkkoeien voeren?
”Het basisrantsoen bestaat uit 40 procent gras en 60 procent mais. Daarbij voeren we tot een kilo luzerne, mineralen, en een mengsel van onder meer perspulp en bierbostel. De krachtvoergift lag in 2010 op 16,6 kilo per 100 kilo melk. In 2007 was dit nog 20,9 kilo per 100 kilo melk.”

In 2009 heeft maatschap Hoeks-Wismans het laatst aangekochte melkquotum volledig afgeschreven. Waarom hebben jullie geen quotum meer aangekocht?
De laatste keer dat we quotum aankochten was in 2001. Daarna vonden we het te duur. Door nu al geen quotumkosten meer te hebben, kunnen we ons goed voorbereiden op de periode na 2015 als de quota geen waarde meer hebben.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.