Rundveehouderij

Achtergrond

Stabilisering prijsniveaus zuivel

De internetveiling voor zuivelproducten van de Nieuw-Zeelandse coöperatie Fonterra scoorde woensdag 15 juni gemiddeld 2,6 % lager dan de beurs 14 dagen eerder, die juist flinke opbrengstverhogingen liet zien. Vooral boterolie en mager melkpoeder moesten dit keer een flinke veer laten, terwijl vol melkpoeder juist iets meer opbracht. Daarmee is de opwaartse trend van 1 juni weer voor een belangrijk deel tenietgedaan en keerde het niveau van de opbrengsten eigenlijk terug naar dat van 17 mei. Het blijkt ook uit de verschillen in prijsontwikkeling voor de leveringen op de korte en (middel-)lange termijn. Voor mager melkpoeder was op woensdag 15 juni de prijsverlaging het sterkst voor de leveringen eind dit jaar en begin volgend jaar. Dat is net andersom vergeleken met de voorgaande veiling.
Dan de prijzen. Boterolie werd verhandeld voor gemiddeld €3.741 per ton, €194 minder dan de voorgaande veiling. Mager melkpoeder scoorde €2.795 (min €240) per ton en vol melkpoeder €2.720 (plus €97). De prijsdaling voor mager melkpoeder was wel aanzienlijk, maar nog steeds brengt het product meer op dan vol melkpoeder. Ten opzichte van de eerste veiling begin januari dit jaar haalde mager melkpoeder afgelopen woensdag een bijna 8 % hogere prijs. Boterolie daarentegen staat nu 16 % lager en vol melkpoeder 2,5 % lager. Uitgaande van de prijs in dollars vallen die resultaten iets anders uit, gezien de grillige valutakoers, maar de trend is dezelfde: poeders gaan vlotter van de hand dan boterolie.

Prognose: Stabiel.

Of registreer je om te kunnen reageren.