Rundveehouderij

Achtergrond

Snelle en kleinere fluctuaties op wereldzuivelmarkt

Snellere en derhalve kleinere schommelingen rond een bepaald prijsniveau zijn in elk geval te verkiezen boven de extreme fluctuaties die we in de periode 2007-2009 meegemaakt hebben.

Dat zei Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) tijdens de jaarvergadering vorige week.

Hoewel vraag en aanbod de wereldzuivelmarkt volgens Debergh bepalen, merkt hij dat de verwachtingen en het sentiment rond de evolutie van vraag en aanbod tijdens één en hetzelfde jaar steeds frequenter veranderen.

Het jaar 2010 wordt door de BCZ vooral gezien als overgangsjaar. De lage melkprijzen in 2009 hebben geleid tot een lagere groei van de melkproductie dan verwacht. In 2010 is de groei van de wereldkoemelkproductie uitgekomen op 1,6 procent ofwel 10 miljard liter. Wat betreft het huidige jaar verwacht de organisatie dat de groei zich herstelt en weer uitkomt op het meerjarige gemiddelde van 2 à 2,5 procent. Volgens Debergh gaan de meeste marktdeskundigen er vanuit dat de prijzen op de wereldzuivelmarkt tot minstens het vierde kwartaal van 2011 op een hoog niveau blijven.

De ontwikkeling van de melkproductie wereldwijd laat grote verschillen zien. De BCZ kijkt in haar jaarverslag terug op het melkjaar 2010 en blikt vooruit naar wat de sector in 2011 staat te wachten.

De melkproductie in China, een van de belangrijkste exportbestemmingen op het moment, kreeg in 2009 een zware klap met een daling van 17 procent. Het melamineschandaal zorgde voor wantrouwen bij de lokale bevolking. In 2010 liet de melkproductie in China met 2,3 procent weer een bescheiden groei zien. Voor 2011 wordt een groei verwacht van 4,4 procent. Ondanks het feit dat de productie weer groeit lijkt het erop dat het nog jaren gaat duren voordat de melkproductie in China met grote stappen gaat toenemen.

De melkproductie in de Verenigde Staten is in 2010 toegenomen met 1,8 procent. Vanwege de hoge voederkosten bij minder sterk stijgende melkprijzen is de verwachting dat de melkproductie in 2011 met slechts 1,4 procent toeneemt. Het lijkt erop dat de rol van de VS op de wereldzuivelmarkt in 2011 niet veel gaat afwijken van dit jaar.

In Argentinië heeft de gestegen melkprijs veehouders aangezet om meer melk te produceren in 2010. Voor 2011 wordt een groei van 4 procent verwacht. Wel moet de melkveesector in Argentinië concurreren met andere sectoren uit de landbouw. Wat betreft Zuid-Amerika in zijn geheel neemt de melkproductie in 2011 naar verwachting toe met ruim 2 miljard liter melk.

Vooral in Oceanië wordt in 2011 een grote stijging van de melkproductie verwacht. Veel regenval heeft de Australische veehouders de mogelijkheid gegeven te starten met de heropbouw van hun veestapel. Verwacht wordt dat de melkproductie in Australië in 2011 met 4 procent gaat toenemen. Nieuw-Zeeland had in 2010 nog flink last van de droogte en zag de productie dalen van 17,4 naar 16,9 miljard liter. Voor 2011 wordt echter een groei van maar liefst 10 procent verwacht. Daarmee zou een historisch record van 18,6 miljard liter bereikt worden.

De totale koemelkproductie in 2010 is uitgekomen op 597,1 miljoen ton melk, zo blijkt volgens de BCZ uit voorlopige cijfers. De meeste koemelk wordt met 159,3 miljoen ton, nog steeds geproduceerd in Azië. De EU volgt op een tweede plaatse met een productie van 148,5 miljoen ton. Noord-Amerika is goed voor 95,9 miljoen ton.

Het volume verhandelde zuivelproducten is in 2010 verder toegenomen. Alleen de handel in boter en boterolie liet met min 7 procent een daling zien. Magermelkpoeder kende de grootste stijging met een plus van 14 procent, gevolg door kaas (plus 10 procent) en vollemelkpoeder (plus 6 procent).

Het afgelopen jaar is voor de EU wat betreft de export van zuivel gunstig verlopen. Het marktaandeel nam voor alle producten toe, behalve voor vollemelkpoeder. Nieuw-Zeeland legde in 2010 de nadruk op de productie en uitvoer van vollemelkpoeder.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.