Rundveehouderij

Achtergrond

Slachtvee schaars, prijs stijgt

De slachtkoeien werden vorige week duurder op de veemarkten. Dat is geen uitbreiding van de opwaartse correctie die er is geweest na te ver doorgeschoten prijsverlaging. Het aanbod is in korte tijd sterk teruggelopen. Er is een te geringe uitstoot vanuit de melkveehouderij, waar de boeren zuinig zijn op hun koeien. Ze hebben in het voorjaar al veel opgeruimd. Dat was enerzijds vanwege de wens om overproductie van melk te drukken en om kostentechnische redenen (duur voer). Anderzijds is er momenteel zeer veel aandacht voor de gezondheidsstatus van de dieren met betrekking tot para-tbc en
salmonellose.
De slachterij heeft moeite met de afzet van rundvlees, vooral in het luxe segment, maar moet om voldoende slachthaken bezet te houden relatief duur inkopen. In Duitsland blijft het aanbod eveneens klein, maar de prijs is stabiel.

Prognose: Prijs stijgt.

Of registreer je om te kunnen reageren.