Rundveehouderij

Achtergrond

Meer quotumhandel bij lichte prijsverlaging

Er is lang matige belangstelling voor koopmelk geweest, waardoor de prijzen begonnen te tanen. In een dalende markt wachten kopers meestal af, in de veronderstelling dat het allemaal nog wel wat goedkoper gaat worden. Nu komt er wat beweging in de markt. Als er zaken gedaan moeten worden is dat beslist voor minder dan €17,75. De verhandelde partijen waren in de afgelopen week aan de forse kant. Weliswaar lagen de aangeboden porties in de orde van grootte tussen 20.000 en 50.000 kilo, kopers waren doorgaans in de markt voor grotere hoeveelheden (100.000 kilo en opwaarts) ineens. Dit zijn dikwijls melkveehouders die tot dusver quotum hebben geleased, die juist nu hun productierechten moeten veilig stellen, maar onvoldoende aanbod konden vinden.
Aan het leasefront is de situatie anders. Er is al weken relatief weinig handel gedaan, waarbij de overgedragen porties varieerden van 10.000 tot 60.000 kilo. Tot dusver was het prijsniveau voor de tijd van het jaar aan de hoge kant en neigden verleasers er naar te wachten op een nog hogere prijs. Leasemelk was echt schaars. Aanbod dat nu wel vrijkomt is van melkveehouders met teruggelopen melkproductie en penibele ruwvoervoorziening als gevolg van droogte. In de situatie met droogteproblemen is beslist niet overal verbetering opgetreden. Vooral Twente en de Achterhoek kunnen zogezegd nog wel wat vocht gebruiken. Het wat verruimde aanbod is vlot opgenomen door de aspirant-huurders, zodat de prijs simpel in stand kon blijven op ca. €4,80.

Prognose: prijsverlaging

Of registreer je om te kunnen reageren.