Rundveehouderij

Achtergrond

Kaasexport neemt sneller toe dan de kaasproductie

De kaasproductie wereldwijd is de afgelopen vijf jaar toegenomen met 18 procent. De hoeveelheid geëxporteerde kaas is echter met 24 procent nog harder gestegen. Dat meldt Angélique Hollister, directeur bij de US Dairy Export Council (usdec). De groeiende kaasmarkt biedt volgens haar mogelijkheden voor de Amerikaanse zuivelindustrie.

De wereldwijde kaasproductie kwam in 2005 uit op 17,2 miljoen ton. In 2010 stond de teller naar schatting van de usdec op 20,4 miljoen ton. De hoeveelheid geëxporteerde kaas nam toe van 1,5 miljoen ton in 2005, naar 1,9 miljoen ton in 2010.

Hoewel Europa en de Verenigde Staten de belangrijkste kaasproducenten blijven, signaleert de usdec dat andere producenten niet stilzitten. Het gezamenlijke marktaandeel van de EU en de VS is in de periode 2005-2010 gedaald van 62 procent naar 57 procent. Ongeveer 70 procent van de ’nieuwe’ kaasproductie vond niet plaats binnen de EU, de VS of Oceanië. Toch kan de extra kaasproductie in deze markten niet voorzien in de sterk groeiende vraag. De kaasconsumptie in landen als Rusland, Brazilië en Argentinië neemt jaarlijks tussen de 5 en 7 procent toe. De kaasconsumptie in Mexico en Zuid-Korea groeit jaarlijks met zo’n 3 procent.

Ook de consumptie in de VS en de EU nam in de afgelopen vijf jaar toe. Het ging om een stijging van 582.000 ton, goed voor 18 procent van de totale productiegroei in genoemde periode.

De usdec signaleert een verschuiving wat betreft de import van kaas. In 2005 waren de vijf grootste importeurs, Rusland, Japan, de VS, Saoedi Arabië en de EU, goed voor 59 procent van de kaasimport. In 2010 waren genoemde landen nog maar goed voor 43 procent van de kaasimport, ondanks dat de wereldwijde kaasexport toenam met 360.000 ton. De twintig landen die als grootste kaasimporteurs volgen na genoemde top vijf, waren de afgelopen vijf jaar goed voor een groei van 248.000 ton.

De VS zag zijn marktaandeel in de kaasexport stijgen van minder dan 4 procent in 2005, naar 9,5 in 2010. De hoeveelheid door de VS geëxporteerde kaas kwam in 2010 uit op 173,531 ton.

Belangrijkste afzetmarkten voor de Amerikaanse kaas zijn Mexico en Zuid-Korea. Vooral de export naar laatstgenoemd land nam de afgelopen vijf jaar sterk toe. Op basis van cijfers over het eerste kwartaal van 2011 lijkt Zuid-Korea zelfs de positie van Mexico te gaan overnemen.

De EU blijft veruit de grootste kaasexporteur. In 2010 werd er vanuit de EU 676.000 ton kaas geëxporteerd. Critici wijzen volgens de usdec op de gunstige marktomstandigheden voor de Amerikaanse kaasexport. Vooral de lage dollar maakte het in 2010 voor de VS interessant om kaas te exporteren. Of de Amerikanen zich ook onder minder gunstige omstandigheden op de kaasexport blijven richten hangt volgens de usdec van de houding van de Amerikaanse zuivelindustrie af. Tot voor kort werd de kaasproductie vooral gezien als nuttig voor het wegwerken van melkoverschotten. Nu de markt laat zien dat er ook op de lange termijn geld is te verdienen met de export van kaas naar opkomende markten, wordt het voor de Amerikaanse zuivelindustrie steeds interessanter om zich op deze markt te richten.

Of registreer je om te kunnen reageren.