Rundveehouderij

Achtergrond

Het rendement van uw investeringen

Het rendement van investeringen is niet alleen afhankelijk van het saldo van de laatste liters, maar ook van de opzet en organisatie van uw bedrijf.

Bij de vraag of u quotum koopt of least of uitbreiding van de productie nog maar even uitstelt speelt dat een belangrijke rol.

Onze ervaring met de financiering van ondernemers in de agrarische sector is dat zij niet willen afwachten, maar juist kansen willen benutten als de mogelijkheden zich voordoen. Hoewel ook in het verleden niet altijd was te berekenen of investeringen in quotum, grond of grote stallen rendabel waren, kunnen bedrijven, die toch stappen hebben gezet om uit te breiden daar nu van profiteren.

Om het rendement van uw investeringen te beoordelen is het rendement van de laatste kg melk een belangrijk kengetal. Aangezien dit varieert van 15 tot 30 ct per kg melk zal de investering op het ene bedrijf veel sneller rendement opleveren dan op een ander bedrijf. De oorzaak van de verschillen is deels de intensiteit en structuur van het bedrijf, maar ook vakmanschap en management spelen een grote rol.
Door te investeren op het juiste moment en de structuur en organisatie van het bedrijf in balans te houden is vaak meer te verdienen dan met alleen de extra melkproductie.

Terwijl het ene bedrijf kiest om eerst te optimaliseren en niet verder te groeien wil een ander bedrijf juist doorgroeien. En wat kunnen we van de quotumprijzen verwachten? Is het verstandig om nog even af te wachten, alleen te leasen of moet je kiezen voor aankoop, omdat dat duidelijkheid geeft en bij de huidige prijzen de investering snel is terugverdiend? Niemand kan zeggen wat de prijzen precies gaan doen, maar u kunt wel voor u eigen bedrijf in beeld brengen op welke wijze u de financiële risico’s kunt beperken.

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.