Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Geachte heer Alders,

Nu de maatschappelijke discussie over de megastallen in de afrondende fase komt, breng ik graag de volgende punten onder uw aandacht:

• De realisatie van megastallen gaat veelal gepaard met sanering van oudere, relatief sterk vervuilende stallen elders, zodat per saldo de milieudruk vermindert. Na 2015 gaat deze redenering echter niet meer op. Dan worden immers de dierrechten en de melkquotering afgeschaft, zodat bedrijfsvergroting niet meer gekoppeld is aan sanering van een andere stal.

• Een groot deel van de aan megastallen toegeschreven voordelen op het gebied van dierenwelzijn of milieu, is met enige inspanning ook te realiseren op gewone, moderne gezinsbedrijven. De kostprijzen op zulke bedrijven zijn nauwelijks hoger dan op megabedrijven. Het op zichzelf juiste argument dat schaalvergroting nodig is, houdt dus niet in dat megastallen onvermijdelijk zijn, ook niet uit concurrentieoverwegingen. Een belangrijke vraag is daarom of de voordelen van megastallen zodanig zijn, dat ze opwegen tegen een verdere uitholling van de maatschappelijke acceptatie van de veehouderij. Daar komt bij dat een te vergaande schaalvergroting en industrialisatie van de veehouderij andere economische functies van het platteland, zoals recreatie, nadelig kan beïnvloeden.

• De tegenstanders van megastallen krijgen nogal eens te horen dat ze zich (te veel) laten leiden door emoties. Maar waarom zouden emoties in deze discussie, die in wezen draait om de vraag hoe je met dieren omgaat, geen rol mogen spelen?
Gaat het trouwens niet meer om waarden dan om emoties? Dieren zijn toch meer dan productiemiddelen en moeten, zoals vrij algemeen wordt onderschreven, in de veehouderij zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen vertonen? Een essentiële vraag in dit verband lijkt mij dan ook of megastallen eraan bijdragen dat dit ideaal dichterbij komt, of dat het juist verder uit beeld raakt.

Om concreet te zijn: is er vanuit megamelkveestallen weidegang mogelijk?
Ik hoop dat u bovenstaande punten in uw advisering wilt betrekken.

Met vriendelijke groet,
Cees van Bruchem

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Op zich een goed verhaal, maar er is 1 misser in het verhaal, namelijk: Het op zichzelf juiste argumentatie dat schaalvergroting nodig is. Er is nog nooit een correcte argumentatie geweest, tot nu toe, dat schaalvergroting op zich nodig is. Dat schaalvergroting zin zou kunnen hebben, met nadruk op zou kunnen, snap ik, maar een schaalvergroting op zich heeft ook het risico dat het fout kan gaan, met het risico dat het dan over en uit kan zijn.

 • no-profile-image

  Ook op zich een goed verhaal,maar Als dit debat afgesloten is(geldt in mindere mate voor de melkveehouderij), is met de huidige(en verleden) financiele malaise in de varkenssector het doek toch gaat vallen voor de' kleinere en niet voor 2013 gereed zijnde (gezins)bedrijven',de banken stoppen hier geen geld(voersector)in.
  Wat je voor kort geleden met een extra uitbreiding en welzijnmaatr. wel lukte en matige rendementen.Ook krijgen deze voor hun producten al meerdere jaren minder uitbetaald(uitgespeelt tegen elkaar) en is het voer duurder.Al met al,het lost zich zelf op, met een koude sanering die al gaande is en niet alleen in Nederland.'Megastallen' staan er al, dus een kwestie van afwachten en voor de rest v/d bedrijven mag zelf oplossen hoe ze eruit komen(clusteren).Debat' megastallen' is jammer geld en te laat,het kwaad is geschied,ook voor de "tegenstanders v/d megastallen"zijn weer door de sector(belangenbehartigers) bij de neus genomen.Net zo als de "recronstructie buitengebied(intussen werd er al flink opgeschaald naar megastallen" en was het kwaad al geschiedt.Een leuke afleidings manoeuvre voor de burger en bewuste consument?,slaap lekker verder .Het welzijn en financieele zorgen van de boeren en (vrijheden)zijn al jaren slecht,daar wordt niet aan gedacht!!!Welzijn Varken is belangrijker dan de boer,maar betalen hiervoor HO MAAR,die laten we achter met een in een levenslange financieele gevangenisstraf in(tbs te werkstelling in stal)of huurwoning met schuldsanerings regeling,dit noemen ze dan ondernemersrisico.

 • no-profile-image

  Een goed duidelijk verhaal. Echter in de hele discussie inzake megastallen mis ik te vaak de visie van de belangenbehartigers van de boeren en de agro-industrie. Waar zijn die nu eigenlijk voor ?? Als het rundveehouderij betreft verplichte weidegang in de toekomst en een max omvang van b.v. 2 vak. ( volledige arbeidskrachten ) ??Als het intensieve veehouderij betreft ook verplichte welzijnseisen en een max omvang van b.v. 2 vak. ??Milieuverplichtingen ook meenemen mits de financiele marge er is op die gezinsbedrijven. De angst dat belangenbehartigers en agro-industrie zich niet uitspreken verbaasd me. !! Mijn inziens kan en mag je niet voorbijgaan aan wat er leeft onder onze consumenten, in feite onze opdrachtgevers. Belangenbehartigers en agro-industrie laat van je horen en ben duidelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.