Rundveehouderij

Achtergrond

Flinke uitstoot melkvee in voorjaar

Het aantal Nederlandse runderslachtingen is dit jaar tot en met mei uitgekomen op 188.000. Dat is 13 % meer ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit meldingen van de slachterijen met meer dan 75 slachtingen per week. In mei zijn bijna 35.500 runderen geslacht. Dat zijn er 3.000 meer dan in april.
Van alle slachtingen in 2011 betrof het voor 90 % melkkoeien. Dat is vergeleken met vorig jaar 2 % meer. Het volume aan geslachte melkkoeien is ruim 15 % groter dan vorig jaar.
Binnen de voornaamste categorieën melkkoeien die naar de slacht gaan, te weten de leeftijdsgroepen drieënhalf tot vijf jaar, vijf tot zeven jaar en zeven jaar en ouder, loopt het verschil met vorig jaar terug naarmate de koeien ouder zijn. Zo zijn er dit jaar al ruim 47.000 koeien van drieënhalf tot vijf jaar geslacht. Dat is ruim 20 % meer dan vorig jaar en zelfs 3 % meer dan in 2009, een jaar met veel meer runderslachtingen dan 2010. Van de categorie koeien van vijf tot zeven jaar zijn tot en met mei 46.600 dieren geslacht, bijna 14 % meer dan in 2010. Van oude koeien van zeven jaar en ouder zijn er 39.400 geslacht, een plus ten opzichte van 2010 tot en met mei van bijna 10 %.
De trend naar jonger slachten is vooral duidelijk waar te nemen vanaf maart. Dit duidt op productiebeperking. Dat kwam ook tot uitdrukking in de vanaf dat tijdstip gereduceerde melkaanvoer. De hoge slachtprijzen van dit jaar stimuleerden deze trend verder. Voorts is er in het voorjaar zeer veel aandacht gegeven door de melkveehouders aan de gezondheidsstatus van hun stapel met betrekking tot paratuberculose en salmonellose. De start van het nieuwe melkseizoen betekende dan ook direct meer vraag, dus een stijgende prijs voor gebruiksvee. Die nivelleert nu.

Prognose: Prijsdruk melkvee.

Of registreer je om te kunnen reageren.