Rundveehouderij

Achtergrond 2 reacties

’Duurzaamheid moet niet exclusief blijven’

Supermarktketen C1000 timmert driftig aan de weg. Ze is volop bezig met de verduurzaming van haar vers-assortiment en volgt daarin een eigen koers. Er is meer dan alleen de Beter Leven-ster van de Dierenbescherming, meent inkoopdirecteur John Valster.

C1000 begint zich sinds 2010 meer en meer te profileren als retailmerk. Tot dan toe opereerde Schuitema vooral als groothandel met een supermarktformule met veel vrijheid voor de supermarktondernemers. Vers was niet meteen een speerpunt voor de groothandel.
Supermarktondernemers konden zelf afspraken maken met versleveranciers. Er was geen centrale regie bij de keus voor de leveranciers.

Nu de slag wordt gemaakt van groothandel naar retailer, verandert er veel in de organisatie. Verantwoordelijk voor het nieuwe versbeleid is John Valster, directeur buying and merchandising. ”Vers is een heel belangrijk onderdeel van onze formule”, zegt de inkoopdirecteur. ”We hebben ons voor de omschakeling naar het nieuwe beleid bezonnen op de vraag waar we staan en wat we willen. We gaan voor producten met een gunstige prijs-kwaliteit-verhouding. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid is ook de verduurzaming van het productenpakket. Ook daarin wil C1000 zijn rol blijven spelen.”

Nu C1000 zelf de regie van de hele vleesketen meer in handen heeft genomen, is het aantal leveranciers van vlees drastisch teruggebracht. Er zijn er nu zes. De regie is belangrijk. In de visie van Valster ontbrak die tot voor kort. De keten was onoverzichtelijk en onvoldoende geborgd. Daardoor was er veel te variatie in kwaliteit. ”We streven nu naar lange termijnafspraken. We willen een consistente kwaliteit.”

C1000 is de grootste supermarktslager van Nederland. De keten onderscheidt zich doordat er in elke winkel een eigen slager werkzaam is. De laatste jaren is die echter nauwelijks zichtbaar voor het publiek. ”Dat gaat veranderen”, zegt Valster. De slager moet weer zichtbaar worden. C1000 laat daarnaast ook ruimte aan de individuele ondernemers.

Binnen het nieuwe versbeleid krijgt maatschappelijk verantwoord ondernemen veel aandacht. De laatste maanden is C1000 volop bezig met de verduurzaming van het assortiment. De keten stelt weidegang als eis bij de melk. Er is een lijn duurzame visproducten gelanceerd en enkele weken geleden kwam C1000 met nieuwe kipproducten. ”We zijn al sinds 2010 bezig met ons duurzaamheidsbeleid, al ver voordat Wakker Dier zich met zijn campagne meldde”, aldus Valster.

C1000 wil zijn assortiment stap voor stap op een hoger niveau brengen. ”De ster van de Dierenbescherming is niet per se leidend”, aldus Valster. ”Als je alleen maar focust op die ster, komen andere initiatieven in de sector die ook veelbelovend zijn, niet aan bod.”

Valster neemt ook het menselijk welzijn, zoals bij het antibioticaverbruik, in zijn duurzaamheidsprogramma op. ”We zullen als collectief ook in overleg met de boeren stappen moeten maken. Doel moet zijn om in de hoofdstroom van de productie ook stappen vooruit te maken. Daarom hebben wij in januari ook aangedrongen op het initiatief om met alle ketenpartijen in de varkenshouderij te overleggen. Supermarkten zullen met elkaar blijven concurreren op prijs, maar moeten dat niet doen op het fundament van verduurzaming. Ze moeten niet de duurzaamheidsprogramma’s exclusief voor zichzelf houden, zoals eigenlijk wel is gebeurd in eerste instantie met het Beter Levenprogramma van de Dierenbescherming.”

Valster wijst er op dat de duurzame kipproducten die bij C1000 nu in het schap liggen, ook bij andere retailers worden verkocht. Dit najaar zal C1000 ook komen met nieuwe duurzame varkensvleesproducten. ”We zijn daarover volop in gesprek met alle betrokkenen.”

’Nederlandse varkenshouderij cruciaal’
De Nederlandse varkenshouderij is cruciaal, meent John Valster, inkoopdirecteur van C1000. ”Juist voor onze doelstelling: een duurzaam pakket vlees in de winkel. Daarom kiezen we voor vlees van Nederlandse herkomst. Dicht bij huis, traceerbaar en transparant geproduceerd.” Valster vindt dat ook de primaire sector zijn kostprijs in principe vergoed moet krijgen. Hij onderkent dat dit nu niet het geval is. ”We zijn onderdeel van een wereldmarkt met prijsvorming op wereldniveau. Op microniveau zijn dit soort problemen nauwelijks op te lossen.”

Kattenvoervergelijking
C1000 ligt de laatste maanden onder vuur bij actiegroep Wakker Dier. C1000 wordt neergezet als grootste kiloknaller van Nederland. De prijs van vlees wordt vergeleken met die van merkkattenvoer. Valster vindt de acties en het moment waarop Wakker Dier ermee komt onterecht. ”We zijn bezig met een nieuw beleid, waarbij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Het voelt dan ook alsof Wakker Dier de ruiten ingooit van een huis in aanbouw. Wat zij doet, helpt niet om de problemen in de keten op te lossen.” De vergelijking met de prijs van kattenvoer vindt Valster mank gaan. ”In kattenvoer zit minder vlees tegen een lagere prijs per kilo. Het is vooral een marketingverhaal.”


Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Afgaande op de prijzen in de winkel van C1000 is er maar 1 mogelijkheid namelijk zo snel mogelijk de producent de nek omdraaien. Als John Valster duurzaam wil moet hij de producent meer betalen

  • no-profile-image

    Heb een nieuwe duurzame naam voor C1000 vlees.VAL...... STER vleesproducten,tegenhanger van het STAR concept van Vion.Dan snapt de consument waar het om gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.