Rundveehouderij

Achtergrond

'Beeld van koeien in de wei ondersteunt afzet sterk'

Steenwijk - Als een schoolmeester voor een klasje stond bestuursvoorzitter Cees ’t Hart van FrieslandCampina in Steenwijk de strategie van zijn bedrijf uit te leggen tegenover een groepje melkveehouders van het NAJK.

Geen gekke vergelijking, want ’t Hart is naar eigen zeggen begonnen als onderwijzer. Hij was naar Steenwijk gekomen om Route 2020, de strategie van FrieslandCampina uit te leggen.

Maar al kan hij die presentatie inmiddels wel dromen, vlot kwam hij er niet doorheen. Regelmatig werd hij onderbroken door vragen over de garantieprijs, de marktmacht van FrieslandCampina en over het belang van duurzaam ondernemen, productimago en een zo renderend mogelijke zuivelproductie.

De discussie verliep in een ontspannen sfeer, met humor, en soms werd flink afgedwaald. ’t Hart toonde zich echter schoolmeester genoeg om daarna de grote lijn weer op te pakken.

Een van de grote onderwerpen waar de discussie uiteindelijk over ging was bijna onvermijdelijk de weidegang. ’t Hart betoogde dat die essentieel is voor het imago en de marktpositie van veel producten van FrieslandCampina. Zowel in Nederland als bijvoorbeeld in China, waar dankzij het beeld van de Chinese consument van de Nederlandse zuivel marges mogelijk zijn van 70 tot 75 procent.

Om Chinese consumenten te laten zien dat het er in Nederland echt zo toegaat als ze denken en hopen dat het er toegaat, heeft FrieslandCampina filmpjes van Nederlandse melkveebedrijven op internet gezet. Als verificatiemiddel. Ook op andere markten ondersteunt het beeld van koeien in de wei de afzet sterk. In zo’n situatie zou het heel gevaarlijk zijn als Nederlandse veehouders hun koeien steeds meer binnen gingen houden, betoogde ’t Hart.

Hij vond daarvoor weerklank bij de meeste jonge boeren, maar niet iedereen liet zich direct overtuigen. Koeien in de wei houden kan soms de onvermijdelijke technische vooruitgang tegenhouden, meenden sommigen. Bovendien moet volgens hen het imago de werkelijkheid niet dicteren.

Volgens ’t Hart draagt dat toch het gevaar van een zekere wereldvreemdheid en verlies aan draagvlak in zich. Er moet nu eenmaal worden geproduceerd waaraan kan worden verdiend. Ook is het verstandig dat boeren zich voegen naar de wens van de maatschappij, om zo draagvlak te behouden. Wel kan dat betekenen dat megastallen taboe zijn en dat boeren niet meer naar volstrekt eigen inzicht besluiten wat ze met hun mest doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.