Rundveehouderij

Achtergrond

Zuivelhandel breekt onderlinge schotten af

De zuivelhandel heeft besloten tot de oprichting van één gezamenlijke branche-organisatie. De kaas-, de boter-, en de melkhandelaren apart blijven organiseren is niet meer efficiënt en sluit niet meer aan bij de behoefte. De naam Gemzu blijft nog wel even.

De organisatiestructuur van de Nederlandse zuivelhandel is deze maand ingrijpend gewijzigd. Het gemeenschappelijk zuivelsecretariaat Gemzu staat niet meer voor de koepel van de organisaties van boter-, kaas-, en melkhandelaren. Het is nu de organisatie van de gezamenlijke zuivelhandelaren. Gemzu-secretaris Onno Boersma legt uit wat er verandert en waarom.

Verandert er veel?
“Nee. De samenvoeging van de Vereniging van Nederlandse Kaasgroothandelaren (VNK), de Vereniging van Groothandelaren in Melkproducten (VGM) en de Vereniging van Fabrikanten van en Groothandelaren in Boter en Boterconcentraten (VGB) zat er al langer aan te komen. Het is een traject dat al een aantal jaren speelde. Of de naam verandert, weten we nog niet. Voorlopig is die nog Gemzu.”

Wat is de reden van de samenvoeging?
“Voorheen waren de activiteiten van de zuivelhandelsorganisaties vaak beperkt tot één zuivelproduct of groep producten. Nu zijn zuivelhandelsorganisaties door fusies en overnames vaak breed actief in de zuivel. Dan is het niet meer zo efficiënt als je lid moet worden van al die verschillende verenigingen.”

Gaat de organisatie van het Gemzu ook nog efficiënter werken?
“We hebben al een heel kleine werkorganisatie. Door de samenvoeging van de verenigingen zal er nog wel iets efficiënter gaan, vooral als het gaat om de vraag wie je moet adresseren. Toch is de formele samenvoeging meer een soort sluitstuk van eerdere beslissingen.”

Is de samenvoeging ook ingegeven door terugloop van het aantal leden?
“Dat speelt ook wel mee, maar zo heel hard loopt het aantal leden niet terug. Wel is het zo dat veel leden soms onderdeel zijn van één grote fusie-organisatie. We hebben momenteel tussen de 130 en 140 leden.”

Wie is de voorzitter van de nieuwe organisatie?
“Dat is Maarten Veerman, de voormalige voorzitter van de VNK. De leden vonden hem het meest geschikt voor die functie. Daar komt bij dat Veerman al onze vaste vertegenwoordiger is in het Productschap Zuivel en dat hij ook onze persoon is bij de kwaliteitscontrole-organisatie Qlip.

Of registreer je om te kunnen reageren.