Rundveehouderij

Achtergrond

Wrijving Nevedi en LTO over plannen fosfaatreductie

Rotterdam/Nevedi – Tussen LTO Nederland en de veevoerfabrikanten is wrijving ontstaan over de gemaakte afspraken voor fosfaatreductie via rundveevoeding. Dit blijkt uit commentaren over en weer.

De koepelorganisatie voor de veevoersector Nevedi verwijt LTO Nederland via ledenblad Nieuwe Oogst twijfel te zaaien over de bedoelingen van de veevoerindustrie. Melkveehouderijvoorman Siem-jan Schenk meent dat individuele veevoerbedrijven zorgen voor de twijfel.

Nieuwe Oogst stelde zes veevoerfabrikanten en Nevedi-leden de vraag of ze geloven of de afspraken over fosfaatreductie werken voor rundveevoer. Drie van hen – ForFarmers, Hendrix UTD en Rijnvallei – laten grote twijfel doorschemeren. Nevedi-voorzitter Henk Flipsen verzekert dat deze bedrijven en andere via de Nevedi hebben toegezegd om te zorgen dat die fosfaatreductie er komt.

Hij vindt dat LTO dan via het ledenblad geen twijfel moet zaaien. Schenk stelt dat Nieuwe Oogst een eigen verantwoordelijkheid heeft en meent bovendien te weten dat de veevoerfabrikanten al eerder zijn begonnen met het zaaien van twijfel. Ze deden dat volgens hem door de bal vrijwel geheel neer te leggen bij de boeren. Als die geen duurder fosfaatarm voer willen en omwille van de resultaten toch verkeerd voer bestellen, zou dat hun eigen verantwoordelijkheid zijn en niet die van de veevoerbedrijven.

Schenk vindt dat zo’n opstelling niet door de beugel kan. “We moeten beide aan de bak. De melkveehouderij moet een inspanning leveren, maar de veevoerindustrie moet ook alle kikkers in de kruiwagen houden. Zo niet, dan heeft het gevolgen voor iedereen.” Hierover is Flipsen het overigens volledig eens met Schenk.

Of registreer je om te kunnen reageren.