Rundveehouderij

Achtergrond

Quotumprijs iets gestegen

De melkquotumhandel is relatief rustig, een beeld dat de gehele periode na 1 april heeft gekenmerkt, maar trok deze week wat aan. Er is meer vraag bij een ook iets groter beschikbaar aanbod. Toch liep het prijsniveau iets op, richting €18 per kg vet, omdat er voor de verkoper geen druk op de ketel staat. De melkproductie is in het vorige seizoen al flink toegenomen en zal bij de huidige melkprijzen op peil blijven. De droogte baart wel zorgen over de voerpositie. Na een behoorlijke eerste snede is het wachten op regen. Voor leasemelk is veel meer belangstelling, maar erg weinig aanbod. Potentiële huurders gaan als ze zaken kunnen doen nog niet verder dan €4,80 per kilo vet. De verhandelde porties melkquotum zijn flink, ze variëren van 30.000 tot 100.000 kg. Dat past bij de schaalvergroting die de laatste jaren doorzet in de melkveehouderij.

Prognose: stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.