Rundveehouderij

Achtergrond

Lichte opleving quotumhandel

Na een lange periode met rustige melkquotumhandel kwam er deze week iets meer leven in de brouwerij. De vraag naar koopmelk groeit weer. Het zijn vooral grotere porties à 50.000 tot 100.000 kg die van eigenaar wisselen, tegen een prijs rond €17,75 per kilo vet. Er is enige invloed van de flink verhoogde melkprijs van FrieslandCampina.
Ook voor quotumlease betreffen de transacties die er zijn bij voorkeur de grotere partijen. Dat wil zeggen: indien leverbaar. De vraag naar leasemelk is dit voorjaar veel groter dan het aanbod, dat maar mondjesmaat vrijkomt. Het levert een vertrouwd beeld op van een bovengrens in de prijs die huurders nog wel willen ophoesten (€4,75 per kilo vet en bij gespreide betaling 5 cent meer), waarvoor de meeste aanbieders echter nog geen zaken willen doen. Een patstelling zogezegd.

Prognose prijs stijgt

Of registreer je om te kunnen reageren.