Rundveehouderij

Achtergrond

Koeien op stal door vogelgriep

De uitbraak van vogelgriep heeft ook gevolgen voor melkveebedrijven. Op gemengde bedrijven is mestuitrijden, ver- en afvoer van vee verboden. Koeien mogen zelfs niet lopend de weg oversteken.

De staatssecretaris van het ministerie van ELI heeft een beperkingsgebied ingesteld met een straal van 3 kilometer rondom het met vogelgriep (AI) besmette bedrijf in Kootwijkerbroek. Dit heeft ook gevolgen voor andere diersoorten (runderen, schapen, geiten, varkens en paarden), voor zover deze zich op een bedrijf bevinden waar ook gevogelte wordt gehouden.

Vervoer van mest

In het 3 kilometergebied is aan- en afvoer en aanwenden van mest van alle diersoorten verboden. Dit is alleen het geval als de mest afkomstig is van een bedrijf waar gevogelte, met uitzondering van hobbypluimvee of duiven, worden gehouden.

Vervoer van dieren

Alle vervoer van de overige diersoorten (alle zoogdieren) van of naar een bedrijf waar gevogelte, met uitzondering van hobbypluimvee of duiven, worden gehouden is ook verboden. Daaronder valt ook verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel.

Bron: PVE

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.