Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

Geen einde aan bedrijfsgroei

Hoezo is dit de laatste uitbreiding? De economie dwingt tot schaalvergroting.

Automatiseer alles wat maar te automatiseren valt. Gold dat altijd al om lichamelijke arbeid te verlichten, het wordt cruciaal om te kunnen groeien als gezinsbedrijf. Voor velen ligt de grens daarvan nu zo rond 130 koeien. Dat is trouwens al wel 40 koeien meer dan 20 jaar geleden, terwijl de gezinnen in die tijdsspanne echt niet groter zijn geworden. Ook het aantal uren dat een boer werkt is eerder kleiner dan groter in vergelijking met toen.
Waarom nu dan die grens van rond 130 koeien? En blijft die grens daar liggen? De grens heeft vooral te maken met de menselijke maat. Die 130 koeien zijn voor velen nog overzichtelijk, het is een bedrijf dat niet al te veel afwijkt van wat al bekend en gangbaar is. Bedrijven met 60 koeien gaan naar 90, wie er al 80 heeft richting 130. Dat is iets meer, maar wel meer van hetzelfde. Wie van 60 naar 200 koeien springt, krijgt een heel ander bedrijf voor de kiezen. Zo’n stap is financieel misschien wel haalbaar, emotioneel of qua managementsvaardigheid meestal niet.
De grens van 130 koeien schuift wel verder op. Machines hebben niet de neiging te krimpen, de capaciteit neemt altijd toe. Daarnaast worden sluipenderwijs steeds meer taken uitbesteed. De giertank is van de meeste bedrijven verdwenen, de loonwerker komt met de zelfrijdende injecteur. Ook neemt diezelfde loonwerker op steeds meer bedrijven het voeren over, simpelweg omdat dat goedkoper is dan in eigen mechanisatie. De vrijkomende uren besteedt de boer waar het geld verdiend wordt: bij de koeien in de stal.
Daarnaast dwingt de economie tot schaalvergroting. De kosten stijgen met 2 tot 3 procent per jaar en de opbrengstprijs verandert structureel niet. Dus moet je steeds meer produceren om tot een inkomen te komen. Ook al heb je dan straks die 130 koeien, je moet daarna blijven groeien. Ook dat is niks nieuws. Want niemand haalt nog met tien koeien een inkomen. En dat was 50 jaar geleden toch echt de gemiddelde omvang.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  De economie dwingt niet tot uitbreiding. Sterker nog, uitbreiding is funest. Door uitbreiding/schaalvergroting stijgen de kosten veel meer dan dat de opbrengsten toeneemt. Een feit als bewijs: er wordt gesteld dat er een economisch crisis zou zijn, daarbij geen uitbreiding maar een krimp uitgevoerd. Het is dan ook eerder sint juttemis dan dan je een jaar in rode cijfers vindt.

 • no-profile-image

  Monique Vos

  Hoe denken veel boeren er zelf over? Zie <> :-)

 • no-profile-image

  natuurboer

  Bij een gelijkblijvende melkplas zal naar 130 koeien uitbreiden gaan betekenen dat het aantal melkveebedrijven in Nederland zal halveren. Tenzij na afschaffing melkquotum de melkplas in Nedeland met 25% stijgt. Dan daalt het aantal melkveebedrijven met ca een kwart. Echter die uitbreiding van de melkplas met 25% betekent wel weer dat het aantal akkerbouwbedrijven in Nederland gaat halveren. En vanwege de mestwet zal bij uitbreiding van de melkplas ook nog eens halvering van het aantal bedrijven in de intensieve veehouderij plaatsvinden. Zoals de kaarten nu liggen gaat uitbreiding van de Nederlandse melkplas gestalte krijgen. Bij de schaalvergroting naar die 130 koeien per melkveeberdijf zal het aantal landbouwbedrijven in Nederland dus gaan halveren. En bij die halvering van het aantal landbouwbedrijven, wat blijft er dan nog van het plattelandsleven over.?? Nog meer verpaupering dan nu het geval is likt mij. Plattelandseconomie krimpt sowieso met uitbreidingen van landbouwbedrijven. 50 jaar geleden had je bij 10 koeien per melkveebedrijf,(gemengdbedrijf) nog een levendig platteland. Maar dank zij de economie mag je straks nog boer zijn in een verpauperd en leeggelopen platteland. Welke boer zit daar op te wachten.??

Of registreer je om te kunnen reageren.