Rundveehouderij

Achtergrond

Afwachten kenmerkt markt melkquotum

De melkquotumhandel is rustig doorgelopen, zonder grote prijsschommelingen. Koopmelk ging van de hand voor ca. €17,90 per kilo vet. De gemiddelde transactiegrootte liep op ten opzichte van de voorgaande week en beliep 40.000 tot 50.000 kilo, met uitschieters naar boven. Het aanbod is niet bijster groot. De veehouders die melkquotum op de markt brengen spreiden blijkbaar hun aanbod om risico te beperken, maar het gevoel overheerst dat de prijs in ieder geval in de benen blijft. Dat vooronderstelt wel dat er in de komende weken meer dan enkele millimeters regen valt, anders staken de kopers.
Voor leasemelk is meer vraag dan aanbod. De huurders gaan voorlopig niet verder dan €4,85 per kilo vet. Hier is juist sprake van gespreide aankoop. Er is bij de verhuurders nog geen enkele haast aanwezig om quotum af te stoten, maar de vragende partij wil zich althans deels indekken.

Prognose: stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.