Rundveehouderij

Achtergrond 942 x bekeken 1 reactie

Accon AVM: melkveehouders willen hun risico afdekken

Accon AVM pleit voor de invoering van een termijnmarkt voor melk. Daarmee zouden melkveehouders hun investeringsrisico’s kunnen beperken. Het huidige risicoprofiel van veel melkveehouders is volgens het accountantskantoor ongunstig.

Melkveehouders kunnen voercontracten afsluiten, renteafspraken maken maar wat betreft de te ontvangen melkprijs is er geen enkele garantie in te bouwen. Een termijnmarkt voor melk moet daar volgens Andries-Jan de Boer van Accon AVM in de toekomst verandering in gaan brengen. ‘Melkveehouders willen hun risico’s afdekken.’

Hij geeft een voorbeeld van hoe zo’n termijnmarkt er uit zou kunnen zien. Een belegger wil een melkveehouder gedurende 2012 een melkprijs garanderen van 35 cent. De veehouder verwacht dat jaar minder te ontvangen en gaat akkoord. Zodra de melkprijs onder de 35 cent komt is de melkveehouder in het voordeel. Andersom boekt de belegger winst bij een stijging van de melkprijs boven de 35 cent. “Deze constructie heeft niets met fysieke handel te maken”, legt De Boer uit. Daarmee worden volgens hem problemen wat betreft leveringsplicht aan coöperaties voorkomen. “De melk kan gewoon worden geleverd.”

Prijsfluctuaties op de zuivelmarkt worden volgens De Boer groter en de financieringsbehoefte van melkveehouders neemt toe. Daarbij zijn de marges dun. Het gaat vaak om centen. “Bij een melkprijs twee cent onder genoemde 35 cent gaat het bij levering van 1 miljoen kilo melk maal een verschil van 2 cent toch om 20.000 euro”, aldus De Boer.

Accon AVM is niet de eerste partij die pleit voor een termijnmarkt voor melk. Met de liberalisering van de melkmarkt wordt naarstig gezocht naar nieuwe instrumenten waarmee marktrisico’s kunnen worden beperkt. Toch zijn eerdere initiatieven op niets uitgelopen. “Het is normaal dat er in het begin sprake is van weerstand”, zegt De Boer. “Je hoort veel ja maars.” Hij beseft zich dat het nog wel een aantal jaar kan duren voordat er daadwerkelijk een termijnmarkt voor melk is.
Accon AVM heeft volgens De Boer, die zelf ook melkveehouder is, geen direct belang bij de totstandkoming van een termijnmarkt voor melk. “Wel zien wij bij het maken van bedrijfsplannen voor boeren dat risico’s na investering vrij hoog zijn. Vooral bij jonge startende ondernemers of bij de grote groep melkveehouders die hun complete ligboxenstal uit de jaren ‘70 of ‘80 moeten vervangen. Het risicoprofiel van deze melkveehouders is ongunstig en wordt er niet beter op.”

Volgens De Boer zou het daarom goed zijn als melkveehouders konden kiezen. Of melk leveren aan de coöperatie met daarbij de mogelijkheid tot een financiële dekking, of leveren aan de vrije markt met daadwerkelijk fysieke handel. “Het gaat bij een termijnmarkt niet om een extra schakel in de keten, maar om een instrument naast de keten.” Groot voordeel is volgens De Boer dat met de termijnmarkt de continuïteitspositie van melkveebedrijven kan worden veiliggesteld. Hij benadrukt wel dat belangrijk is dat de kredietwaardigheid van beleggers kan worden gegarandeerd.

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil niet aangeven of een termijnmarkt tot de mogelijkheden gaat behoren. “Het is de vraag of een coöperatie alleen cumulatief zoveel mogelijk geld uit de markt moet halen, of ook een rol heeft bij risicospreiding”, zegt De Boer. Hij geeft aan dat het effect van de contracten die coöperaties afsluiten met afnemers gezien het dempende effect gering is. “Maar je moet je afvragen of het aanleggen van een buffer tot de taken van een coöperatie behoort.”

De Boer denkt dat het moeilijk is om binnen een grote coöperatie tot een consensus te komen over de aanleg van eventuele buffer voor mindere tijden. Een termijnmarkt, het zij onder overheidstoezicht of niet, kan daarom deze rol op zich nemen. Diverse partijen lopen volgens De Boer nog met plannen om een termijnmarkt voor melk van de grond te tillen. “Ik denk dat animo moet groeien vanuit ervaring”, aldus De Boer. Voor een gegarandeerde melkprijs van 35 cent voor de komende twee jaar, zonder je relatie met de coöperatie op het spel te zetten, zouden volgens hem veel melkveehouders tekenen. “Belangrijk is dat er niet teveel verplichtingen aan worden gehangen.”

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Andries-Jan begrijpt de melkveehouderij onvoldoende om er een termijnmarkt door te laten gaan, daar heb ik meerdere redenen voor, namelijk: 1 Ondanks quotering zijn er steeds Nederlanders die te veel melken en daar dan ook een fikse boete voor betalen. 2 De Nederlandse melkveehouderij is nog te veel weersafhankelijk om een minimum aan geld te garanderen. 3 Dan de gehaltes aan vet en eiwit in de melk is door het jaar te wisselend om ook daar een garantie aan te hangen. 4 Er zijn er te veel aan afnemers/melkfabrieken om tot een gegarandeerde prijs te komen. 5 Dan de melkverwerking tot aan de consument toe bevat te veel variabelen om te komen tot een termijnmarkt. 6 Als de termijnmarkt voor melk zin zou hebben was dat dan wel gebeurt via 1 afnemer/melkfabriek, maar dat mag weer niet van de NMA omdat de afnemer/consument moet kunnen kiezen bij wie de producten te kopen.Advies aan Andries-Jan: als je dan toch een termijnmarkt voor melk wil hebben ga je bij iedere veehouder een termijncontract afsluiten met een minimum uitbetaling, is de prijs meer dan deel je mee in de meeropbrengst, dan heb je meteen alle lusten en lasten, de NMA doet ook niet moeilijk over de boetes zolang je maar betaal......................

Of registreer je om te kunnen reageren.