Rundveehouderij

Achtergrond 4 reacties

80 procent efficiënter werken in 2020

De komende tien jaar neemt de automatisering op melkveebedrijven verder toe, voorspelt Wageningen UR. Daardoor gaat de arbeidsproductiviteit omhoog van 150 naar 270 kilo melk per uur.

Robots gaan het melken, voeren, afrasteren van weilanden, in- en uitlopen van de melkstal en schoonhouden van roosters steeds meer overnemen van de mens. Bij het ruwvoerproces zal het gebruik van adviesprogramma’s voor teeltadvies, maaimanagement en optimale voederwinning toenemen. In de bewaking van tochtigheid, diergezondheid en optimale voeding neemt de toepassing van sensoren een grote vlucht.

Helft gebruikt sensoren in 2020

Momenteel wordt op 10 procent van de bedrijven gebruik gemaakt van sensoren; dit loopt op tot 50 procent in 2020. De verwachting is dat nog veel meer sensortechnieken met goed ontwikkelde software beschikbaar komen. Daarnaast groeit het gebruik van camera-monitoring voor detectie van tochtige koeien of van koeien met afwijkend gedrag. De arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven neemt hierdoor met 80 procent toe tot 2020, door toepassing van automatisering en andere arbeidsbesparende technieken in combinatie met opschaling en uitbesteding van meer werk.

Naar 270 kilo melk per uur

In 2009 werd op melkveebedrijven gemiddeld 150 kilo melk per uur (exclusief loonwerk) gerealiseerd, in 2020 is de arbeidsproductiviteit gestegen tot 270 kilo melk per uur. „Een hoge arbeidsefficiëntie is geen doel op zich, maar wel een middel om te komen tot een efficiënte productiewijze op melkveebedrijven”, zegt WUR-onderzoeker Jelle Zijlstra.

Meer over automatisering van melkveebedrijven in Boerderij van dinsdag 24 mei.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Zo kan ik nog meer voorspellingen doen, het wur is overbodig om tot efficienterbeleid te komen. Er werd begin 1900 gepraat of er 6 of 8 koeien per v.a.k. het maximale was te houden, het gemiddelde aantal koeien per v.a.k is alleen maar bezig om toe te nemen, waar het einde is???????????Daar horen niets over van die achteromkijkers.

 • no-profile-image

  joep

  Ja het is toch een pracht. Over terug gaan in aantal koeien hoor je niemand. Al die automatisering en schaalvergroting brengt zoveel kosten met zich mee dat het eigenlijk niet meer opleverd. Lely abonnement op de robots laten ze gewoon elk jaar weer ca. 3% stijgen. In 2020 betekent dit dat je ca. 20.000 euro betaal voor all inn per jaar. Dan maar weer 50 koeien in een 2x6 melkputje?

 • no-profile-image

  Ton

  Het aantal koeien per bedrijf is de maatstaf. Automatisering is kostbaar en dus alleen maar haalbaar bij grote koppels koeien. Dit is op de meeste Nederlandse bedrijven niet haalbaar. de landbouwgrond is schaars en daardoor duur. In het buitenland waar grond in overvloed is, kan men wel fors uitbreiden. De kostprijs is dan veel lager, een stuk aan de stal bouwen kan snel uit als er een grote melkstal met robotarmen aanwezig is. Dan is de automatisering wel betaalbaar!

 • no-profile-image

  bison rancher

  80% meer efficient!,now als je dat now koppelt aan all die andere efficienties die berijkt zijn in the laatste halve eeuw dan moeten er nu zo zachtjes aan automatisch arbeidsuren uit de pijplijn komen

Of registreer je om te kunnen reageren.