Rundveehouderij

Achtergrond

Spoedtraject verduurzaming

Zelf op een heel praktische manier slagen maken op het gebied van duurzaamheid. Dat is de insteek van het project 'Het nieuwe boeren'. Het is vandaag gestart met zeven melkveehouders en zes adviseurs. Ze hebben vijf werkdagen voor de uitwerking van hun plannen.

Zeven melkveehouders en zes adviseurs bijten deze week het spits af met het leertraject ‘Het nieuwe boeren’. Doel van dit leertraject is dat ze, verdeeld over ruim een maand, binnen vijf studiedagen een aantal verduurzamingen doorvoeren. Onderzoeker Onno van Eijk van Wageningen UR is ingehuurd om het traject te begeleiden.

Wie heeft de opdracht gegeven voor dit leertraject?
“Het is een gezamenlijk voorstel van LTO Nederland, het ministerie van ELI en innovatienetwerk Syntens. Zij willen praktische verduurzamingstrajecten stimuleren. Dit leertraject is een concreet voorbeeld.

Hoe gaan jullie van start?
”We beginnen met een gezamenlijke bijeenkomst op een vergaderlocatie. Het idee is dat de zeven melkveehouders en hun adviseurs dan al nagedacht hebben over de vraag op welke punten ze verduurzamingen willen doorvoeren op hun bedrijf. Het kan iets zijn dat met de inrichting van hun bedrijf te maken heeft, met de werkwijze of met de vermarkting van producten. Van de huidige deelnemers weten we bovendien dat ze al in beweging zijn. Ze lopen al een tijdje rond met plannen. We vergaderen daar wel een aantal keren over, maar het is uitdrukkelijk de opzet om echt op zoek te gaan naar iets nieuws en daarmee aan de slag te gaan op het eigen bedrijf. Het mooiste zou zijn dat ook andere melkveehouders daar weer van kunnen leren.”

Is het de bedoeling dat iedere veehouder één plan uitwerkt?
”Nee. Het idee is dat de deelnemende veehouders zo veel mogelijk ambities tegelijk verwezenlijken. Dat zet wel druk op de deelnemers, maar de adviseurs helpen hen om die plannen zo goed mogelijk te onderbouwen. Punt van aandacht blijft daarbij wel dat het niet om gewone uitbreidingen of vernieuwingen moet gaan. Het moet altijd gericht zijn op een duurzamere bedrijfsvoering of een dito product.”

Wanneer moeten de plannen klaar zijn?
”Op 25 mei moet alles zijn onderzocht, doorgesproken en op papier gesteld. Daarna kan de praktische uitvoering beginnen.”

Is er alleen voor melkveehouders zo’n leertraject?
”Nee. Eind mei beginnen we met vergelijkbare leertrajecten voor varkens- en pluimveehouders. Ook daar stimuleren we praktische verduurzaming.”

Of registreer je om te kunnen reageren.