Rundveehouderij

Achtergrond

Melkaanvoer Argentinië neemt toe

De Argentijnse melkveesector heeft een redelijk jaar achter de rug. De Argentijnse melkproductie steeg in 2010 met 400.000 ton tot 10,8 miljoen ton.

Dat meldt Freek Vossenaar, landbouwraad in Argentinië. Een belangrijk facet voor deze productiestijging is volgens Vossenaar dat de staatssecretaris voor Binnenlandse Handel, door presidente Cristina Kirchner belast met de bewaking van het inflatiecijfer, de melkprijs geleidelijk liet oplopen. Over heel 2010 nam de prijs met 36 procent toe tot 1,41 peso (bijna 0,25 euro). Voor een deel lieten de supermarkten de doorbelasting van de hogere prijzen aan consumenten achterwege. Daar staat tegenover dat de boeren in 2009 steen en been klaagden over de prijscontroles en acties voerden. De zuivelconsumptie bleef op peil het afgelopen jaar; de consumptie per hoofd in Argentinië ligt boven de 200 kg per jaar.

De situatie heeft vooralsnog niet geleid tot groot optimisme voor 2011 en daardoor worden investeringen in extra capaciteit maar mondjesmaat gedaan. Eind oktober zijn er verkiezingen in Argentinië. Boeren zijn er niet gerust op dat interventies in de markt komende maanden uitblijven. Sinds 2003 wordt er ingegrepen om lage prijzen op de binnenlandse markt te garanderen. De meest rigoureuze maatregelen waren exportbelastingen oplopend tot 50 procent en later een export verbod. Niemand verwacht nu dergelijke maatregelen, maar boeren zijn tot de verkiezingen voorzichtig.

Daarnaast is er nog de inflatie die dit jaar naar schatting op 30 procent uitkomt waardoor de kosten voor de melkveehouders fors oplopen. Toch gaat men er vanuit dat de productie in 2011 toch opnieuw licht zal stijgen tot 11,1 miljoen ton. De stevige prijzen voor vaarzen zijn een bewijs voor de positieve ondertoon. Een interessante bijkomstigheid van deze situatie was dat melkveehouders minder snel geneigd waren om dit seizoen grond te verpachten aan sojaboeren zoals in 2008 en 2009 veel gebeurde.

Of registreer je om te kunnen reageren.