Rundveehouderij

Achtergrond

Lyempf failliet, twee projecten mislukt

De overnamegeschiedenis van Lyempf, dat voorjaar 2010 werd gekocht door het Griekse Gramen Shipping & Trading, is nog vreemder dan tot werd gedacht. Dat blijkt uit documenten die zijn gepubliceerd na een recente uitspraak van de rechter. De Griekse investeerder stak geen geld in Lyempf, zoals eerst bedoeld, maar trok het leeg. De vraag is of dat opzet was of gevolg van verkeerd gevoerd beleid.

Als de Griek John Karageorgis had gedaan wat hij in mei 2010 had gezegd dan had Lyempf zeer waarschijnlijk nog gewoon gedraaid, waren Flevo Melk en Noorderland Melk niet gedupeerd geweest en had het bedrijf leuk geprofiteerd van de sterk aangetrokken vraag naar babyvoeding.
Het is anders gelopen. Lyempf is failliet, Karageorgis is van het toneel verdwenen en niet één, maar twee projecten van de Griek zijn mislukt. Naast Lyempf gaat het om een Grieks olijfproject.

Daarvoor had Karageorgis op rekening van Lyempf voor 25 miljoen euro licenties gekocht van een Cypriotisch bedrijf. Vervolgens heeft hij geïnvesteerd in installaties zonder een deugdelijke proeffase te hebben doorlopen. Resultaat is dat de machines, die eiwitten uit olijven moesten winnen, niet blijken te werken. Doordat dus miljoenen aan de kas van Lyempf zijn onttrokken en niets is terugbetaald, is bij dit bedrijf een groot negatief saldo ontstaan. Het is vorige week failliet verklaard.

De rechtbank in Zwolle heeft een curator aangesteld in de persoon van Dignus Meulenberg. Die heeft het personeel van Lyempf vrijdag ingelicht over de stand van zaken. Meulenberg is nu nog druk bezig zich verder in te werken in het dossier Lyempf. Zijn eerste zorg is een nieuwe eigenaar te vinden voor de zuivelverwerker, zodat het personeel weer aan het werk kan en er nieuw geld vrijkomt. Daarmee kan hij onder meer (laten) uitzoeken of er sprake is van wanbeleid sinds de overname in mei 2010 en of daarvoor nog iemand aansprakelijk kan worden gesteld.

Babyvoeding

Voor de overname van Lyempf lijken belangstellenden genoeg te bestaan. Namen die circuleren zijn onder meer: FrieslandCampina, Danone/Nutricia en nog een aantal andere babyvoedingsproducenten. Een geluk bij een ongeluk is dat Lyempf producent is van babyvoeding in een markt met een groot tekort aan productiecapaciteit voor babyvoeding. China struint heel Europa af naar babyvoeding. Niet voor niets werkt FrieslandCampina ook in Beilen aan een sterke vergroting van de productiecapaciteit voor babyvoeding.

Lyempf bezit twee droogtorens, waarvan er één direct geschikt is voor het maken van babyvoeding. De andere toren kan ervoor worden aangepast, tegen de nodige kosten. Volgens kenners van het bedrijf moet er hoe dan ook geïnvesteerd worden in Lyempf, omdat daar de laatste jaren weinig van is gekomen. De vraag naar babyvoeding maakt dat lonend.

Voormalig eigenaar Karageorgis had ook kunnen profiteren van die vraag, maar deed dat niet. De grote kwestie is of hij die vraag met opzet negeerde. Wie op grond van informatie van de rechtbank de feiten op rij zet, krijgt de indruk dat Karageorgis Lyempf misbruikte om andere investeringen te kunnen doen. Feit is dat hij zes dagen na de overname op 20 mei 2010 licenties verwierf van een Cypriotisch bedrijf voor een olijfproject. De 25 miljoen euro hiervoor werd onttrokken aan Lyempf. Ook werd een maandelijkse betaling van DSM aan Lyempf voor de productie van gistconcentraten voor het olijfproject verpand aan de bank. Het ging hierbij om een half miljoen euro per maand.

Voor de aankoop van Lyempf deed Karageorgis een aanbetaling van 500.000 euro. Voor de volledige overname moest hij 2 miljoen betalen, plus 5,3 miljoen voor het onroerend goed van
Lyempf. Die betalingen zijn uiteindelijk nooit gedaan.

Kastekort

Doordat miljoenen aan de kas van Lyempf zijn onttrokken, kwam het bedrijf in Kampen al snel met een kastekort te zitten. Er ontstond een betalingsachterstand van ruim een maand. Die zou per 1 januari 2011 worden ingelopen, maar ook dat gebeurde niet. Wat op 15 december 2010 wel gebeurde was dat oorspronkelijk eigenaar Alsi Beheer (Van der Valk) op nog verdere afstand werd gezet. Het belang van Alsi verwaterde van 20 naar 0,9 procent. Het eigendom van Lyempf werd overgeheveld naar de tot dan lege bv Avan. Karageorgis verving eigenaar Gramen door Carnell Development. Daarin zit naast hem een groep andere Griekse investeerders.

Nadat Noorderland Melk en Flevo Melk begin februari stopten met de melkleveranties aan Lyempf leek het einde onafwendbaar, maar het feitelijke faillissement liet nog twee maanden op zich wachten. Dat kwam pas na een mislukte poging van Gramen om via de rechter het onroerend goed en de gebouwen van Lyempf op te eisen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.