Rundveehouderij

Achtergrond

Krap aanbod melkkoeien

De melkveemarkt blijft levendig. Er is goede vraag naar melkkoeien in binnen- en buitenland. De beste kwaliteit melkkoeien is verder gestegen wegens moeizame verkrijgbaarheid. Hier speelt de zuigkracht van de export.
De uitvoer van vaarzen blijft echter een heikele zaak, vanwege de verschillen in eisen die de diverse bestemmingen hanteren ten aanzien van de enting tegen blauwtong. Binnen de EU is het protocol qua wachttijden tussen entingen, eventuele inseminatie en vervolgens export streng. Bij uitvoer naar buiten de EU moet worden uitgegaan van óf correct enten, of helemaal niet. De groeiende vraag naar vaarzen is groter dan de beschikbaarheid. Vooral Rusland is nu een groeimarkt aan het worden. Uiteraard is er prijsverschil tussen kort- en langdrachtig. Voor vers afgekalfde dieren wordt nog iets meer betaald.

Prognose: stabiele prijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.