Rundveehouderij

Achtergrond

Hogere melkprijs, maar ook oplopende voerkosten

De Rabobank is erg positief over de melkprijs komend half jaar. Agrifirm waarschuwt tegelijkertijd voor stijgende grondstofprijzen. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de bijeenkomst voor melkveehouders in het AZ-stadion in Alkmaar.

De belangstelling was gisteren groot. Ruim 400 melkveehouders bezochten de door Rabobank, Klaver Makelaardij en WEA accountants georganiseerde bijeenkomst in Alkmaar met als thema: De melkveehouderij staat voor een kruispunt.

De afgelopen vier jaar heeft de melkveesector ervaren wat marktvolatiliteit inhoudt. Opvallend is volgens Mark Voorbergen, zuivelmarktdeskundige bij de Rabobank, dat ondanks de pieken en dalen de gemiddelde prijzen van zuivelbasisproducten zich op een hoger niveau zijn gaan bewegen. De traditionele opslag op de EU-melkprijs is verminderd. De marge tussen hoogwaardige markten in de Verenigde Staten en EU, en de exportmarkt is de laatste tien jaar verminderd.

Voorbergen is optimistisch over de vooruitzichten voor de melkveehouders dit jaar, en ziet ook genoeg kansen op de lange termijn. ”Het wordt een topjaar”, aldus Voorbergen. ”De markt blijft krap in 2011.”

Neerwaartse prijsrisico’s waar de Rabobank rekening mee hield, lijken geen realiteit te worden. Zo zou de invloed van het terugtrekken van China en Rusland van de zuivelmarkt enorm zijn. Ook zou een snelle en agressieve uitbreiding van de productie in de Verenigde Staten de prijzen laten dalen. Maar van dit alles is volgens Voorbergen geen sprake.

”Het kan niet anders dan dat het goed gaat.” Hij gaat ervan uit dat de melkprijzen in ieder geval tot na de zomer hoog blijven.

Het feit dat de internetveilingen van Fonterra de afgelopen keren toch een prijsdaling lieten zien, wijt hij aan marktsentiment. Hij verwacht niet dat deze prijsdaling op de korte termijn doorzet.
Wel wijst hij op mogelijk opwaartse prijsrisico’s die de markt negatief kunnen beïnvloeden. Een daarvan is een slecht begin van het nieuwe melkseizoen in Oceanië in de tweede helft van 2011. Te hoge zuivelprijzen leidden eerder tot vraaguitval.

China en India zijn nog steeds de landen waar de Rabobank de vraaggroei op de middellange termijn op baseert. In de periode van 2009 tot 2014 nemen deze twee landen ongeveer 60 procent van de volumegroei voor hun rekening. Ook voor de Nederlandse melkveehouders biedt dit volgens de Rabobank kansen.

Wat betreft de voerkosten ziet de toekomst er minder rooskleurig uit. Naast de vraag naar zuivel neemt ook de vraag naar andere grondstoffen wereldwijd toe.

”Deze ontwikkeling is cruciaal voor de mengvoerprijzen, aangezien de grondstofprijzen voor 80 tot 85 procent de kostprijs bepalen”, legt Arno Oostdam, commercieel directeur Rundveehouderij van Agrifim, uit. ”Het aantal consumenten groeit, de welvaart neemt toe en het consumptiepatroon van mensen verandert”, noemt hij als belangrijkste redenen voor de groeiende vraag naar grondstoffen.

Hij wijst op de enorme rol die China op de wereldmarkt voor soja is gaan spelen. Tot 2000 was de rol van China minimaal. Nu importeert het land meer dan drie keer zoveel soja als de EU.

Ook wijst hij op de invloed van de Verenigde Staten op de mais­prijs. ”Jaarlijks verwerkt de VS zo’n 125 miljoen ton korrelmais in ethanol”, aldus Oostdam. ”Dat is tien keer het totale mengvoervolume dat in Nederland wordt geproduceerd.” Hij verwacht dat genoemde trends komende jaren doorzetten. Dat zorgt voor het oplopen van de gemiddelde kosten.

Het is duidelijk nog lang niet zeker of de melkprijsstijging gaat leiden tot betere marges.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.