Rundveehouderij

Achtergrond

DOC Kaas herstelt geholpen door betere zuivelmarkt

Zuivelonderneming DOC heeft een goed jaar achter de rug. Directeur Jannes Oosterveld geeft in het jaarverslag aan tevreden te zijn met de ontwikkeling van de melkprijs in 2010.Zeker na het voor DOC dramatisch verlopen jaar 2009. Toch is Oosterveld nog niet helemaal tevreden. Er is nog het nodige in te halen.

Na het voor DOC dramatisch verlopen jaar 2009 beleefde de zuivelcoöperatie in 2010 een goed zuiveljaar. Als onderdeel van de totale markt was de markt voor kaas een stuk beter dan in 2009. In Europa nam de productie van kaas toe; met name in Duitsland en Nederland. DOC geeft aan het afgelopen jaar met lage voorraden begonnen te zijn en gedurende het jaar verschillende producten tegen goede prijzen te hebben kunnen vermarkten.

Naast kaas zijn ook bijproducten als room en wei goed verkocht. DOC zag haar netto-omzet in 2010 toenemen naar ruim 389,7 miljoen euro. 323 miljoen euro (2009 256,7 miljoen) omzet kwam uit de verkoop van kaas, 31,5 miljoen (2009 16,9 miljoen) uit wei- en weiproducten en 35,1 miljoen (2009 25,5 miljoen) uit de melk en roomverkoop. De totale netto-omzet in 2009 lag op 299,2 miljoen euro. Het saldo nam toe van 659 duizend euro in 2009 naar 5,2 miljoen euro in 2010. Dit saldo is bijgeschreven aan de algemene reserves.

Het bedrag beschikbaar voor melkgelden steeg van 208,7 miljoen euro in 2009 naar 304,6 miljoen euro in 2010. De gemiddelde uit te betalen melkprijs lag volgens de onderneming in 2010 met €36,06 per 100 kilo (incl. btw), maar liefst €10,10 hoger dan in 2009. De vet- en eiwitgehaltes lagen vorig jaar respectievelijk 4,385 procent en 3,512 procent. De nabetaling bedraagt 6,75 procent.

Dit hoge percentage nabetaling vloeit volgens DOC voort uit het feit dat de oplopende resultaatontwikkeling niet volledig doorvertaald kon worden in de voorschotprijzen.

Het eigen vermogen van DOC is toegenomen van 23,3 miljoen euro in 2009 naar 28,5 miljoen euro in 2010. Het solvabiliteitspercentage is gestegen van 37,9 procent naar 41 procent.

DOC Kaas ontving in 2010 874.647 ton melk rechtstreeks van veehouders. Het gaat om een gemiddelde jaarleverantie van 728.000 kilo. In 2009 leverden veehouders 847.744 ton rechtstreeks. De gemiddelde jaarleverantie lag toen op 693.000 kilo. Op basis van een enquête verwacht DOC dat haar leden in de periode 2015-2020 ongeveer 20 procent meer melk gaan leveren. De coöperatie heeft toegezegd alle melk van haar leden te kunnen ontvangen. Veehouders wordt twee keer per jaar gevraagd een prognose te geven van de hoeveelheid melk die geleverd gaat worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.