Rundveehouderij

Achtergrond 324 x bekeken

'China houdt geen rekening met kleine zuivelproducenten'

Het Chinese kaasbedrijf Yellow Valley heefts sinds 1 april dit jaar de productie stil moeten leggen. Nieuwe regelgeving maakt het volgens eigenaar Marc de Ruiter onmogelijk om zijn bedrijf in de huidige vorm voort te zetten.

Het is geen geheim dat China kampt met een enorm imagoprobleem wat betreft de productie van zuivel. Het melamineschandaal heeft het consumentenvertrouwen in Chinese zuivelproducten ernstig geschaad. Om het tij te keren neemt de overheid aan de lopende band maatregelen. Sinds 1 april moeten de zuivelondernemingen in China aan strengere productieregels voldoen.

Gevolg is dat de helft van de zuivelondernemingen (ongeveer vijfhonderd) de vergunning heeft moeten inleveren. Als kaasbedrijf Yellow Valley zijn productievergunning terug wil krijgen, moet een nieuw laboratorium worden gebouwd. De totale kosten schat de Nederlandse eigenaar Marc De Ruiter op 250.000 euro. Een investering van deze grootte is voor een bedrijf met een jaaromzet van 150.000 euro niet te dragen.

”Hoe zwaar de gestelde eisen zijn blijkt wel uit het feit dat 80 procent van de bedrijven de aanpassingen niet rond had voor de eerder gestelde overgangsdatum van 1 maart”, legt de Ruiter uit. Een oplossing voor het ontstane probleem zoekt hij in samenwerking met een Chinese partner. De partner zou verantwoordelijk zijn voor de melkproductie, terwijl hijzelf de productie van de kaas voor zijn rekening neemt. Dat betekent wel dat hij moet verhuizen van de huidige locatie. Ingrijpende zaken vanwege een maatregel die volgens De Ruiter de plank misslaat.

”De intenties van de overheid zijn goed”, vertelt hij. ”Ik ben niet tegen het verbeteren van de voedselveiligheid, maar wel tegen het feit dat geen rekening wordt gehouden met kleine producenten. Ze zouden bijvoorbeeld onderscheid kunnen maken in productsoorten, of verschil kunnen maken in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het is niet zo dat alle kleine bedrijven slecht zijn. Ze doen alsof wij de boosdoeners zijn.”

Al eerder bleek dat de Chinese overheid liever grootschalige bedrijven in de melkveesector ziet dan veel kleine spelers. Zo is het kleinschalige melkveehouders onmogelijk gemaakt om hun melk op de markt te brengen. De kleine aantallen koeien zijn onderbracht in centrale melkstations, grote boerderijen met aantallen melkkoeien variërend van driehonderd tot wel tienduizend stuks.

Ook dit had grote gevolgen voor Yellow Valley. De melk nodig voor de kaasproductie werd voorheen ingekocht bij de kleine houders die volgens De Ruiter garant stonden voor goede kwaliteit. ”Een van onze ideële doelstellingen, het helpen van kleinschalige boeren, is vervlogen”, legt de Ruiter uit. ”In China kan iemand nog steeds leven van drie koeien. Maar alles wat klein is moet weg. Melkveehouders moeten verplicht opschalen.”

Het harde optreden van de Chinese overheid is onlosmakelijk verbonden met de melaminecrisis in 2008. Zes kinderen overleden en zo’n 300.000 kinderen werden ziek door het langdurig consumeren van met melamine verontreinigde melk. De Ruiter vindt het wrang dat het juist de grote bedrijven zijn die relatief weinig hinder van de overheidsmaatregelen ondervinden.

Genoemde investeringen zijn voor deze ondernemingen kinderspel. Juist de grote jongens speelden volgens De Ruiter een grote rol in het melamineschandaal. Hij vermoedt dat de overheid en het bedrijfsleven in 2008 al langere tijd op de hoogte waren van de verontreiniging, maar vanwege de organisatie van de Olympische Spelen hun mond hielden. ”Ze wisten het negen maanden lang, voordat werd ingegrepen. Als je één keer met melamine verontreinigde melk drinkt wordt je niet ziek. Dat gebeurt pas als je maanden achter elkaar melk met hoge concentraties melamine consumeert.”

Vooralsnog ziet het er naar uit dat Yellow Valley geen melk meer mag collecteren bij melkveebedrijven. ”Als wij inderdaad de deuren moeten sluiten wil ik compensatie”, zegt De Ruiter. ”Dat lijkt me niet meer dan redelijk. Voorlopig mag de kaas geproduceerd voor 1 april nog verkocht worden, maar De Ruiter verwacht eind mei door zijn voorraad heen te zijn. Moedeloos is hij zeker niet. Naast zijn kaasmakerij, runt de landbouwkundig ingenieur nog andere agrarische projecten in China. ”Ik geloof niet in problemen, maar in oplossingen.”

De Ruiter verwacht niet dat China in staat is om in de stijgende vraag naar zuivel te voldoen. ”Steeds meer jongeren gaan melk drinken. China promoot de eigen productie, maar er is een imago probleem. Ik denk dat dat voorlopig zo blijft. Wel staat in het nieuwe vijfjarenplan dat de melkproductie in China jaarlijks met 5 procent moet stijgen. Ik zou iedereen aanraden om in de Chinese melkveesector te investeren.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.