Rundveehouderij

Achtergrond 11 reacties

Alle stallen naar emissiearm

De rundveehouderij moet de ammoniakuitstoot flink drukken.

De ammoniaknormen worden eind 2011 of begin 2012 flink aangehaald. Oftewel: wilt u als rundveehouder bij nieuwbouw maar even fiks extra kosten maken en de ammoniakuitstoot drukken. U mag misschien ook elders meer kilo’s ammoniak aankopen en die laten doorhalen. Hoe het ook zij: de kosten stijgen.
Het zat er aan te komen, want ammoniak is ammoniak, of die nu uit varkens-, koeien- of kippenmest komt. De rundveehouderij stoot dan wel sinds 1997 een kwart minder ammoniak uit, maar dat komt vooral door meer opstallen, minder vee en minder eiwit in het rantsoen. Emissiearme stallen zijn nauwelijks gebouwd. In de intensieve veehouderij daalde de emissie sinds 1997 met 40 procent, met name door stalaanpassingen. Wat dat betreft heeft de rundveesector dus redelijk gezwijnd de laatste 15 jaar. Er kon gebouwd worden zonder aanpassingen.

ELI gaat nu een eerste stap zetten: verplichte investeringen in de duurdere, emissiearme systemen bij nieuwbouw. Daarna volgt geheid de verplichting om ook bestaande stallen aan te passen, op een datum in de verre toekomst, met voldoende ruimte om bestaande stallen te kunnen afschrijven.
Oplossingen zijn er voldoende. Basis is: snelle scheiding van dikke mest en urine zodat geen ammoniak gevormd wordt, afsluiten van de mest zodat de toch gevormde ammoniak niet vervliegt of wegvangen ervan uit de stallucht. En vlak de rol van voeding niet uit.

De sector zet nu nog vrijwel alleen in op vloeraanpassingen. Minstens zo effectief is de stal dichtmaken, de lucht met ventilatoren afzuigen en door de luchtwasser jagen. Ammoniakwinst: 90 procent. Doe dat bij stallen groter dan 200 koeien en de sector voldoet aan de doelstelling. De kosten zijn via een heffing te verdelen over alle bedrijven. Kom dan niet aan met het argument dat dit slecht is voor het imago, want die grote bedrijven doen toch al niet aan weidegang.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  henk

  Voor die koeien die zomers dag en nacht buiten verblijven, zal de ammoniak reductie te verwaarlozen zijn met zon aangepaste stal. Vandaar dat " koeien in de wei " een hoop kosten ken besparen. Als men tenmiste van een wetenschappelijke onderbouwing uitgaat. En niet zoals vaak in het verleden van klakkeloze aannames.

 • no-profile-image

  maarten

  Jammer, maar ik lees vaker op deze site dergelijke verhalen. Ze zijn vaak maar uit 1 hoek bekeken. Technisch is ammoniak reductie te behalen via allerlei technische hoogstandjes. Wie mag de verbruikte electriciteit betalen, de kostprijs per kg melk/vlees gaat opnieuw omhoog en kan vervolgens niet of nauwelijks verhaald worden op de consument. Het gaat mijn inziens om het totaalplaatje, wat is redelijk technisch en financieel haalbaar met oog voor dierwelzijn, milieu en consument. Koeien in de wei is dan wel minder milieuvriendelijk (ammoniak) maar op tal van andere punten scoort het wel.
  Als laatste wil ik nog meegeven de energieprijzen gaan bijna dagelijks een beetje omhoog en dit blijft een wedloop.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Robert is voor het gemak maar vergeten dat wanneer je je stal dicht maakt om vervolgens met luchtwasser(s) te werken er toch ergens een gat moet zijn om verse lucht binnen te krijgen, zo niet dan verga je wel door zuurstofgebrek. Gevolg is dan lucht schoon boer dood, daarmee voor Robert geen lezer meer.

 • no-profile-image

  Gezondleven

  Wat ammoniak, als je veel inhoud en een goed ventilatie in de stal hebt, heeft ammoniak vorming geen kans! Problemen maken die er nauwelijks of niet zijn, daarmoet men is mee ophouden. Richt de aan dacht op economisch gezonde wijze van bedrijfsvoeren. Dat is gezond op elk gebied! Niet altijd zoeken met een vergrootglas om een probleem te maken!!! Voor de bossen hoef je het niet te doen, wordt toch niet onderhouden!

 • no-profile-image

  Boer Harms

  Mijnheer van Zandbergen,

  Gebruik je boerenverstand eens.
  Uiteraard moet er ook een luchtinlaat zijn.
  Zo wordt er toch ook geventileerd in varkens en kippenstallen.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Boer Harms ga je schoolgeld maar ophalen, goed lezen kun je niet. Wat ik aangaf is dat wanneer je een stal dicht maakt geen zuurstof aanvoer is en dan gaat het fout, dus logisch dat je wel ergens een opening moet hebben om zuurstof binnen te krijgen. Heb geen zin om als ik bij mijn koeien ben een stofmasker, zuurstoffles e.d. te dragen alsof ik in een varkensschuur rondloop, het idee alleen al .....

 • no-profile-image

  watersnip

  De melkveehouderij is inderdaad enorm ontzien in het NH3 beleid. Al 10 jaar zeker. Nu komen ze in het besluit huisvesting er nog mee voor beweiden. Wat doen die boeren die alles opstallen? Eeen weidemogelijkheid bieden. Een kleine deur in de stal waar vooraf geselecteerde koeien kunnnen besluiten of ze even op 100 vierkante meter willen lopen. Hahahahahah, echt waar.

 • no-profile-image

  watersnip

  Het is triest te moeten constateren dat gesjoemel nu ook in de melkveehouderij plaatsvindt. Na de bekende gevallen in de varkenshouderij (veel meer dieren houden vergund, nep luchtwassers, luchtwassers niet laten draaien etc.) en de pluimveehouderij ( veel meer dieren houden vergund of rechten, antibiotica misbruik daarmee de volksgezondheid op het spel zetten, luchtwassers fingeren of niet in werking hebben etc.), tuinbouw (illegale arbeid, illegale bestrijdingsmiddelen, mensonterende toestande cq slavernij), akkerbouw (mestfraude, bijensterfte etc) is blijkbaar nu de melkveehouderij gevallen voor de fraude.
  Zeer triest om te moeten zien dat een flink deel van de sector, waar door politiek en LTO met grote woorden over gesproken wordt t.a.v. milieu en klimaat en economie in toenemende mate wordt gefraudeerd.
  Geen wonder dat de maatschappij vragen gaat stellen ten aanzien van megastallen en antibioticatie. De sector roept het over zichzelf af. Tuurlijk zijn er keurige boeren en voorlopers, maar die worden nu juist besmet met de zogenaamde ondernemers die er een zooitje van maken. Jammer voor hen, want innovatie is en blijft nodig.
  En ga nu niet weer wijzen naar de overheid, jullie hebben er zelf, door een flink deel, een puinhoop van gemaakt.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Politiek en LTO met grote woorden.... Verbeeld je maar niks watersnip. Wanneer de linkse maffia je aanpakken wil, dan gaat iedereen omver. Ook de melkveehouderij die het kalf direct van de moeder haalt, moeders die industrieel gevoerd worden en altijd aan de diarree zijn. Die lui hebben ze zo voor het inkoppen.

 • no-profile-image

  Veehouder

  En jij bent veehouder, mag je toch wel eens naar je rantsoen kijken als je dat al niet normaal lukt.

 • no-profile-image

  Han

  Maak alle stallen emissie arm en de depositie van mineralen (N en S) zal tot NUL dalen. Het gevolg is dat deze mineralen via (kunst)mest gegeven moeten worden op het land. De natuurlijke natuur krijgt niets en zal dus nog schraler worden dan hij ooit in het bestaan van de aarde is geweest. Moeten we de lucht nu nog schoner maken dan hij van nature is, met het water zijn we al aardig op weg naar dat punt met als gevolg dat veel organismen geen vreten meer hebben. Door gebrek aan voeding sterven ze uit rara hoe kan dat. Niemand vraagt zich af hoeveel uitstoot aan CO2, ammoniak etc. de mens produceert zonder luchtzuivering en emmissie arme flatgebouwen. Laten w ewel zijn de meest schone voedselproductie is geen voedsel productie, alleen dat verzamelen wat de natuur biedt. Op die wijze kunnen we de aardbol misschie behoeden voor ernstige vervuiling en over bevolking

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.