Rundveehouderij

Achtergrond

Vraag naar snijmais trekt aan

De vraag naar ingekuilde snijmais begint nu aan te trekken. Het aanbod is nog ruim voldoende. De prijs per ton varieert van €53 tot €55 per ton voor de doorsnee kwaliteit (32 % d.s.). Voor betere kwaliteit kan de prijs iets hoger zijn.
Dit prijsniveau is vergelijkbaar met dat van het voorjaar 2008. Medio vorig jaar begon de prijs flink aan te trekken. De melkveehouderij kreeg te maken met enerzijds een zich voorspoedig ontwikkelende zuivelmarkt met navenant hogere melkprijzen, maar het is zeker ook vanwege de krappe ruwvoermarkt van de afgelopen maanden dat de ingekuilde snijmais zo duur is. De hoge prijs is dan ook in verhouding met andere ruwvoerprijzen. Bostel is eigenlijk het enige product dat nu goed beschikbaar en ook weer betaalbaar is. Een complicerende factor is de handel van boer tot boer. Dit maakt het lastig voor de fouragehandel; om snijmais ingekocht te krijgen. Veehouders en akkerbouwers die willen verkopen hebben hoge prijzen in gedachten.
Snijmaïs is weliswaar goed voorhanden, maar vertoont veel wisselende kwaliteit. Dat heeft te maken met het grillige groeiseizoen van vorig jaar. Voor mais is niet steeds het optimale hakselmoment mogelijk geweest. Zeker als er veel gras in het rantsoen is opgenomen is het voor de melkveehouder nu belangrijk goede kwaliteit te kopen met voldoende voederwaarde, c.q. zetmeelgehalte.
De prognose voor de afzet van snijmais lijkt goed. In 2010 zijn veel eerder dan normaal de wintervoorraden ruwvoer aangesproken, mede omdat er te weinig weidegras beschikbaar was.

Prognose: prijsstijging

Of registreer je om te kunnen reageren.