Rundveehouderij

Achtergrond

Vraag naar melkkoeien groeit

De veehouderij krijgt al meer belangstelling voor eerste kwaliteit melkkoeien, bij een matig aanbod. De melkprijzen en de vooruitzichten voor de zuivelmarkt spelen ongetwijfeld een rol. De koper eist wel meer voor zijn geld. Voor de geldende prijs van €1125 verwacht men ook een uitstekende gezondheid status. Dat wil zeggen minimaal status A voor Para. Voor exportvaarzen blijft correct volgen van de regels rond enting tegen blauwtong een zwaarwegende eis. De aandacht hiervoor is groot, zeker nu de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een Brabantse exportverzamelplaats heeft stilgelegd waar werd gerommeld met vaccinatieverklaring voor dieren die bestemd waren voor export naar Polen.
Melkkoeien van de tweede kwaliteit worden duurder nu de slachtprijzen verder zijn gestegen. Fokpinken zijn prijshoudend.

Prognose: stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.