Rundveehouderij

Achtergrond

Van heinde en verre naar 141-ste workshop FrieslandCampina

Een gelukje eigenlijk dat de brandweer woensdagavond niet kwam controleren in het zaaltje van het Abe Lenstra stadion waar geïrriteerde FrieslandCampina-leden bijeen kwamen. Met zo’n 700 mensen afkomstig uit het hele land was het er bomvol.

Veel bezoekers moesten genoegen nemen met een krappe staplaats, terwijl velen het ook nog eens zonder koffie moesten doen. Op zo’n toeloop was de organisatie niet berekend. Toch ging iedereen er in en verliep de discussie in goede sfeer.

De oproep van het betrokken ledenplatform had duidelijk een snaar geraakt bij veel leden van FrieslandCampina. Veel aanwezige veehouders uitten hun ongenoegen over de dicterende manier waarop het bestuur van de coöperatie de discussie over verduurzaming en weidegang had ingezet.

Eerst moeten de leden zich ergens over uitspreken, vervolgens mag de coöperatie een besluit nemen en niet andersom, was de boodschap die FrieslandCampina-voorzitter Cees Wantenaar diverse keren moest aanhoren. De Friese veehouder Sjoerd Schaap zei zelfs dat Wantenaar en de zijnen met hun aanpak de discussie binnen de coöperatie hadden vermoord.

Kwaadheid was er over het anonieme bestuurslid dat opstallers vergeleek met een boer die met stront aan z’n laarzen in de auto stapt, maar dat bestuurslid liet zich niet horen of zien.

Bij dit kwam nog de ergernis over het directe ingrijpen van de coöperatie in de bedrijfsvoering van de individuele leden. Dat is een stap te ver, vonden velen. Ook voorzitter Siem-Jan Schenk van de LTO vakgroep melkveehouderij onderschreef dat, al zei hij zich niet te willen mengen in de coöperatiediscussie. Hij stelde dat melkveehouders zelf verantwoordelijk zijn voor hun bedrijfsvoering.

Excuses voor de gewraakte start van de discussie kwamen er niet van Wantenaar. Wel erkende hij dat het bestuur achteraf wel een heel grote steen in de vijver had gegooid. Maar de weidegangdiscussie kwam niet verder en er moet wel echt iets gebeuren, zei hij. Toch zijn volgens hem nog genoeg opties open. Van een dictaat is geen sprake en de discussie loopt het hele jaar nog.

Opvallend was dat het belang van weidegang en de noodzaak van verduurzaming niet werden bestreden. Dat is essentieel, werd beaamd, maar dan wel op een zelf in te vullen wijze.
Of registreer je om te kunnen reageren.