Rundveehouderij

Achtergrond

Rustige quotumhandel, vast prijsniveau

De quotumhandel heeft een rustige week achter de rug, in aanmerking genomen dat bij aankoop voor 1 april de nieuwe eigenaar de uitbreiding met 1 % op zijn rekening kan bijschrijven. Het volume per transactie koopmelk was 40.000 tot 60.000 kg. Dat is iets groter dan doorsnee. De prijs varieert van € 18 tot maximaal € 18,25 per kg vet. Er komt iets meer aanbod bij de aanvang van het nieuwe melkseizoen, al blijft het krapjes. De animo om te leasen groeit. De leaseprijs hangt rond € 4,75. Ook voor leasemelk geldt dat aanbieders veelal nog afwachten en nu geen zaken doen.
De melkaanvoer is in het voorjaar boven quotum geweest en gezien de melkprijs en zuivelmarkt is er nog geen reden om in het nieuwe melkseizoen ineens op de rem te stappen. Dat biedt perspectieven voor een quotumhandel met leven in de brouwerij.

Prognose: prijs stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.