Rundveehouderij

Achtergrond

Resultaten Amalthea geleidelijk beter

Na een paar roerige jaren en vorig jaar de Q-koortsuitbraak, krabbelt coöperatieve geitenmelkverwerker Amalthea weer overeind. Niet in de beste marktomstandigheden. Bovendien is er nog veel te doen. Toch overheerst nu een voorzichtig optimisme.

De uitbetaalprijs van geitenmelk is bij coöperatie Amalthea in het afgelopen halve jaar gestaag omhoog gegaan. Het was bijna tegen de trend in, hoewel de afzetmarkt er nu voor iedereen iets beter uitziet. Die stijgende uitbetaalprijs is een van de tekenen dat de zaken weer beter gaan bij het bedrijf.

Om dat te bereiken, moest er heel wat gebeuren, vertellen Cees Verstijnen, die sinds ruim een jaar directeur is, en de afgelopen najaar aangetreden voorzitter Erik van Logtestijn. In de voorbije anderhalf jaar is er veel gebeurd. In 2009 zaten coöperatie en kaasbedrijf diep in de problemen. Als gevolg van zakelijke keuzes en een deel pech. De Q-koorts kwam daar nog overheen. Toen is fors ingegrepen om orde op zaken te stellen. Zo is er afscheid genomen van de eigen vermarkting van de kaas en is een samenwerking aangegaan met Zijerveld Kaas. De oude voorraden zijn afgebouwd en nu wordt alleen nog maar op order geproduceerd. Er is een interne professionaliserings- en efficiencyslag gemaakt. "We hebben intern zaken drastisch veranderd," vertelt Verstijnen. "We hebben een cultuurverandering doorgevoerd. Van een kleine onderneming met weinig structuur, hebben we een omslag gemaakt naar een professionele onderneming, waar de lat hoog wordt gelegd als het gaat om vakbekwaamheid en kwaliteit."

Ook zijn de lijnen met de leden op een nieuwe leest geschoeid. De leden-geitenhouders worden intensiever betrokken bij het wel en wee van het zuivelbedrijf. "We vertellen ze niet alleen wat er goed gaat, maar ook wat er fout gaat," zegt Van Logtestijn. We willen het vertrouwen terugwinnen. En natuurlijk werken we aan een betere melkprijs. Dat is uiteindelijk het meest overtuigende argument om vertrouwen terug te kunnen winnen."

Om de positie van Amalthea als kaasproducent te versterken, wordt zwaar ingezet op kwaliteitsverbetering. Zowel in de fabriek als bij de geitenhouders, vertelt Verstijnen. "Gerekend naar melkkwaliteit steken we met onze grondstof boven de rest uit," weet hij. "Dat kwaliteitsimago moet ook gelden voor onze kazen."

Al is er veel positiefs te melden, Amalthea is er nog niet, stellen Verstijnen en Van Logtestijn. "We zitten nu in de fase dat dingen geld moeten gaan opleveren," zegt de eerste. "Daar moet je niet te ongeduldig bij worden. Dat heeft tijd nodig, maar we zijn op de goede weg." De samenwerking met Zijerveld is daarbij van groot belang. Verstijnen: "Dat bedrijf is de topspeler in de Nederlandse kaashandel. Het zit diep in de retail en kan ons product dicht bij de consument brengen. Voor hen zijn wij ook van belang. Wij zijn met geitenkaas de vierde pijler onder hun bedrijf. Samen proberen we iets moois neer te zetten en dat gaat tot nu toe erg goed." Mede door de samenwerking met Zijerveld behoefde Amalthea over het afgelopen jaar in ieder geval geen geitenmelk ver onder de markt te verkopen of te versnijden met koemelk, zoals andere spelers toen wel deden, stelt Verstijnen.

Voor het behalen van betere zakelijke resultaten is ook een preciezere afstemming met de leden nodig over de melkaanvoer dan vroeger. Dat is van belang om de productie optimaal te kunnen afstemmen op de melkaanvoer en anderzijds om de melkaanvoer beter te kunnen afstemmen op de behoefte. Dat is bij geiten altijd moeilijker dan bij koeien, (geiten laten zich qua vruchtbaarheid lastiger sturen) maar tot op bepaalde hoogte worden daar toch ook goede resultaten mee behaald.

Het melkhandelsbedrijf, de tweede poot van Amalthea, speelt een belangrijke rol om overtollige melk te verkopen en tekorten via de markt te kunnen aanvullen. Met de huidige melkaanvoer is er genoeg melk voor de kaasfabriek, stelt Verstijnen. Wel vindt er bij het bedrijf ook een deel loonproductie plaats. Daarbij wordt zowel geiten- als koeienkaas gemaakt. "Toch is de hoop dat het ledental weer gaat groeien," zegt Van Logtestijn. Na het vertrek van een aantal leden in 2009 stapten vorig jaar de eerste twee nieuwe leden in en zijn inmiddels weer diverse aanvragen voor lidmaatschap binnengekomen. Niet iedereen wordt echter aangenomen. Bedrijven die zo ver weg liggen dat de transportkosten de opbrengst teniet doen, nemen we niet aan, stelt Verstijnen.

De nieuwe leiding van Amalthea wil goed op de marges blijven letten. Dat is hard nodig, want al kan Amalthea haar uitbetaalprijzen langzaam verhogen, geitenmelk blijft als geheel te weinig opbrengen. Dat komt omdat de prijsdruk vanuit de retail hoog blijft en geitenzuivel daar dus te weinig opbrengt, terwijl de voerkosten bij geitenhouders wel hard zijn gestegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.