Rundveehouderij

Achtergrond 434 x bekeken 2 reacties

’Opstallen van koeien dient geen redelijk doel’

Het jaarrond op stal houden van koeien dient geen ’redelijk’ doel. Daarnaast benadeelt het de gezondheid en het welzijn van koeien onevenredig.

Dat is de conclusie die wordt getrokken in het literatuuronderzoek, het belang van weidegang, uitgevoerd in opdracht van stichting Dier en Recht.

Afgelopen maand schreef de stichting alle Nederlandse supermarktketens aan met het verzoek vóór 1 maart hun inkoopvoorwaarden zodanig aan te passen dat een groot deel van de verkochte zuivel afkomstig is van koeien die weidegang krijgen. Bij dit verzoek werd het onderzoek Het belang van Weidegang meegestuurd.

Het gaat volgens Hans Baaij, directeur van de Stichting Dier en Recht nog om een conceptversie, die wel de basis vormt voor eventuele juridische stappen die de stichting tegen supermarkten wil zetten. Deze juridische stappen zijn vooralsnog uitgesteld aangezien volgens Baaij een aantal supermarktketens bereid is Dier en Recht tegemoet te komen.

Eisen voor de huisvesting van koeien zijn momenteel niet vastgelegd in specifieke wetgeving, zo staat in het onderzoeksrapport. Ook het Besluit welzijn productiedieren stelt hierover geen specifieke eisen.

Hiermee valt volgens onderzoeker René Houkema de afweging of koeien jaarrond op stal gehouden mogen worden, onder de algemene bepalingen van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. In deze wet staat dat het welzijn van dieren niet onnodig mag worden aangetast. In het rapport wordt gekeken naar de onderdelen economie, milieu en dierenwelzijn en diergezondheid.

Aan de eerste twee onderdelen wordt in het rapport duidelijk minder aandacht besteed dan aan de onderwerpen gezondheid en welzijn. Uit onderzoek van de Animal Science Group blijkt dat weidegang onder bijna alle omstandigheden meer geld oplevert. Wat betreft het beperkt weiden is het effect op het milieu soms positief en soms negatief.

In het rapport wordt met diverse voorbeelden duidelijk gemaakt dat het permanent opstallen van koeien slecht is voor het dierenwelzijn. Zo zou onder meer onderzoek door de Europese voedselveiligheidsinstantie Efsa aantonen dat het niet toepassen van weidegang grote negatieve consequenties heeft voor het welzijn en de gezondheid van de koeien. Het toepassen van weidegang zou meer ruimte geven voor natuurlijk gedrag en leiden tot minder sterfte, minder uierproblemen, minder vruchtbaarheidsproblemen en minder pootproblemen. Dat concluderen volgens de onderzoeker naast de EFSA ook dierwetenschappers van Wageningen UR Livestock Research, en de dierenartsen verenigd in de KNMvD.

Nu staat bijna één op de vier koeien jaarrond op stal. Verwacht wordt dat door schaalvergroting en intensivering deze trend verder zal toenemen, waardoor in 2016 mogelijk 56 procent van de melkkoeien permanent op stal staat.

Weidegang, of beperkte weidegang, kan volgens het rapport het leed van naar schatting honderdduizenden koeien voorkomen of verzachten.

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    een eenzijdig literatuuronderzoek die gestuurd wordt door de betalende partij.dit "onderzoek"is volstrekt niets zeggend.

  • no-profile-image

    De heer van Bruchem heeft al eens een inleiding gegeven
    in de Rode Hoed uit welk oogpunt opstallen gebeurd. Hij kwam ook tot de conclusie dat weidegang in de meeste gevallen meer geld oplevert. Factoren die de koeien wel de stal in jagen zijn: klein huiskavel, robotmelken, 'het past niet bij de ondernemer',

Of registreer je om te kunnen reageren.