Rundveehouderij

Achtergrond 3 reacties

NAJK trekt aandacht met verbod op 'ministallen'

Het NAJK wil dat de Tweede Kamer een eind maakt aan de bouw van ministallen. Met deze ludieke actie vestigt de agrarische jongerenorganisatie aandacht op de in hun ogen eenzijdige manier waarop er over ’megastallen’ wordt gesproken. Politici laten zich volgens NAJK-voorzitter Wilco de Jong te veel leiden door emotie.

Onlangs is door de Tweede Kamer een motie van Partij voor de Dieren en PvdA voor een voorlopige stop op de bouw van megastallen aangenomen. PVV, SP, D66 en Groenlinks steunen het voorstel. In een andere motie van Groenlinks en D66 wordt het kabinet verzocht niet mee te werken aan bestemmingsplanwijzigingen voor stallen groter dan 300 NGE. Dit plan krijgt de steun van PVV, PvdA, SP, Christenunie en Partij voor de Dieren.

Wat is het doel van jullie actie?
”We willen duidelijk maken dat er geen directe link is tussen een goede of minder goede bedrijfsvoering en de bedrijfsomvang. De discussie rond megastallen wordt te veel vanuit de emotie gevoerd en vaak te eenzijdig belicht. Ook een te kleine stal kun je afkeuren op basis van onwenselijke effecten voor dierenwelzijn, milieu en ruimtelijke ordening. We willen dus een verandering in het denken teweegbrengen.”

Wat betekent het voor jonge agrariërs als er grenzen worden gesteld aan de omvang van veebedrijven?
”Voor jonge ondernemers zou dit een volgende belemmering zijn wat betreft de ontwikkeling van hun bedrijf. Er worden steeds meer eisen gesteld die bedrijfsontwikkeling in de weg staan. Denk bijvoorbeeld aan eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Veel jonge ondernemers kampen bovendien nog met de gevolgen van de economische crisis. Daar lijken nu grenzen wat betreft de bedrijfsomvang bij te komen.”

Wat vindt u van de gestelde grens van 300 NGE?
”Het begrip schaalgrootte is aan inflatie onderhevig. We weten niet hoe een gemiddeld bedrijf er over tien of vijftien jaar uitziet. De grens van maximaal 300 NGE is volgens mij een gegrepen feit, niet onderbouwd door meerdere onderzoeken. Het is belangrijk dat de Tweede Kamer-leden beseffen wat zij doen met het aannemen van de moties.”

Wat vindt u van de manier waarop agrariërs en burger met elkaar in gesprek gaan?
”Wij, als agrariërs schieten nog te vaak in de verdediging terwijl dat niet nodig is. Daarbij zie dat zowel boeren als burgers niet altijd met onderbouwde argumenten komen. Als agrariërs moeten we oppassen dat we niet te vaak met een technische oplossing komen. Goed voorbeeld is de discussie rondom weidegang. Je kunt als veehouder een bewuste keus maken voor weidegang en je stal hier technisch prima op aanpassen. Ondanks de gedane inspanningen kan de maatschappij blijven volhouden dat weidegang toch beter is. De vraag moet uiteindelijk zijn wat je gezamenlijk, als sector en maatschappij, wil bereiken.”

Foto

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Heeft het NAJK al eens gedacht aan wat een wenselijke grootte is? Laten we het melkveebedrijf van de toekomst stellen op 1000 GVE dan is dit 600 ha (alle voer zelf produceren). Hoeveel land is er in Nederland nog beschikbaar voor landbouw over 20 jaar, stel nog 1.500.000 ha dan is dat net genoeg voor 2.500 deze groep wel politiek geen enkele macht meer. Wil het NAJK nog minder dan een politieke speelbal worden. Het NAJK maakt zich sterk voor uitbreiden van de bedrijven kan ik me voostellen. Ze zullen zich nu eerst moeten richten op het tegen houden van de Wet in voorbereiding bij GroenLinks m.b.t. de verplichte uitloop voor landbouwhuisdieren. Als deze wet wordt aangenomen en daar heeft het alle schijn van als we zien hoeveel Kamerleden tegen Mega stallen en (te) kleine leefruimtes voor dieren zijn. Bij uitloop moeten we niet alleen denken aan koeien en paarden, maar ook varkens, witvleeskalveren kippen en vleeskuikens ja de hele rambam.

  • no-profile-image

    Het is een goede actie van NAJK. Het is hun toekomst,niet meegroeien betekend dood bloeden. Nooit anders geweest en zal nooit anders worden! Dat sommige mensen andeers denken of verkeerde bedoelingen hebben is wel duidelijk. We kennen die figuren die zelf nooit iets gepresteerd hebben en willen leven van een uitkering of dingen doen waar ze niet moe van worden. Mensen die eerlijk zijn en hard werken voor de kost, hebben die figuren een grote hekel. Ze doen daarom alles om het werken onmogelijk te maken. Ze gaan hierbij zeer ver, zie maar wat er met Pim Fortuin is gebeurd! Tegen deze soort moet hard tegen op getreden worden, zij moeten de productie van ons dagelijksvoedsel niet kunnen verstoren. Positieve inbreng is altijd welkom, maar mensen die de zaken kapot willen maken moet men links laten liggen!

  • no-profile-image

    Dierenvriend: het hele land met alle culturele - en landschappelijke waarden en ons hele kostbare natuurbezit naar de gallemiezen helpen en miljoenen gehouden dieren in dood en verderf storten. Noem jij dat wérken?

Of registreer je om te kunnen reageren.